Spektrograf ESPRESSO. Foto: ESO

Spektrograf ESPRESSO objevil svou první exoplanetu. Data z lovce exoplanet použili astronomové už dříve, ale teprve nyní byl učiněn objev založený primárně na datech z tohoto úchvatného přístroje.

První metodou pro objevování exoplanet bylo měření radiálních rychlostí. Planeta a hvězda obíhají okolo společného těžiště. Planeta s hvězdou jakoby cloumá v prostoru, což se projevuje ve spektru posuvem čar. Amplituda výchylky radiální rychlosti hvězdy závisí na hmotnosti hvězdy, hmotnosti planety, vzdálenosti planety a výstřednosti dráhy. Dlouho se astronomové dostávali na přesnost okolo 1 m/s, ale pokud chceme hledat planety o hmotnosti Země a to zejména v obyvatelné zóně hvězd typu Slunce, musíme se dostat na centimetry za sekundu! ESPRESSO to umí.

ESPRESSO může pracovat se světlem ze všech čtyř dalekohledů VLT dohromady. Foto: ESO/L. Calçada

ESPRESSO (Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanet and Stable Spectroscopic Observations) je instalován na interferometru VLT v Chile. Může pracovat se světlem z jednoho dalekohledu, což přináší velkou přesnost, nebo se světlem ze všech čtyř dalekohledů (světlo se do přístroje dostane v podzemí pomoci soustavy zrcadel). Přesnost se tím sníží, ale dostupné jsou i slabší hvězdy.

ESPRESSO spatřil první světlo na konci roku 2017. Do práce se pustil o pár měsíců později, ale při objevech měřením radiálních rychlostí potřebujete data za určitý časový úsek. Astronomové ho už použili třeba na potvrzení existence Proximy b, ale na první objev založený převážně na jeho datech, jsme si museli počkat.

HD22496 b

Astronomové pomoci spektrografu ESPRESSO pozorovali hvězdu HD22496 a to po dobu téměř 900 dní od konce října 2018 do dubna 2021. Získali 41 měření, na základě kterých objevili planetu HD22496 b s oběžnou dobou 5 dnů a hmotnosti nejméně 5,6 Zemí.

Na povrchu planety nebudou podmínky vhodné k životu. Mateřskou hvězdou je oranžový trpaslík a s ohledem na vzdálenost od hvězdy, dostává planeta 23krát více záření než Země od Slunce.

Reklama