Měsíc poblíž jednoho ze čtyř dalekohledů VLT (vpravo). Na snímku jsou také menší pomocné dalekohledy. Credit: ESO
Měsíc poblíž jednoho ze čtyř dalekohledů VLT (vpravo). Na snímku jsou také menší pomocné dalekohledy. Credit: ESO

Jsou to téměř čtyři roky, co se astronomům pomoci měření radiálních rychlostí podařilo objevit exoplanetu Proxima b, která obíhá okolo nejbližší hvězdy od Slunce – Proximy Centauri.

Planeta byla tehdy objevena především na základě dat ze spektrografu HARPS v Chile, kterých bylo 147. K nim vědci přidali 77 měření ze spektrografu UVES na dalekohledu VLT.

A. Suárez Mascareño a jeho tým vydali studii, jejímž cílem bylo potvrdit existenci Proximy b na základě měření nového spektrografu ESPRESSO, který se také nachází na VLT, ale jehož přesnost je zhruba o řád lepší ve srovnání s HARPS. Celkem vědci v průběhu loňského roku získali 63 měření.

Výsledky jsou povzbudivé. ESPRESSO potvrdil existenci planety a výsledky se příliš neliší.

Původní studie (2016)

  • Hmotnost (minimální): 1,27 (1,1-1,46) Země
  • Oběžná doba: 11,186 dní

Nová studie (2020)

  • Hmotnost (minimální): 1,29 ± 0,13 Země
  • Oběžná doba: 11,218 ± 0,029 dní

Kombinace 

Jedná se o kombinaci 274 měření za 15 let.

  • Hmotnost (minimální): 1,173 ± 0,086 Země
  • Oběžná doba: 11,184 ± 0,0007 dní

Nedávno vyšla studie, podle které by okolo Proximy Centauri měla obíhat ještě jedna planeta Proxima c. Pokud existuje, má hmotnost nejméně 5,8 ± 1,9 Země a oběžnou dobu 5,2 let. Okolo hvězdy se pohybuje ve vzdálenosti 1,5 AU. Více v článku na VTM.

Suárez Mascareño a jeho kolegové se v nové studii Proximě c příliš nevěnovali, protože jejich spektra jsou za relativně krátkou dobu. Hodí se pro potvrzení Proximy b, ale ne pro její případné vzdálenější sestry.

Tým ale objevil signál s periodou 5,15 dní. Zatím je předčasné říct, zda za ním může být další planeta. Pokud se ale o planetu jedná, bude mít hmotnost nejméně třetiny Země.

Rovnovážná teplota na povrchu hypotetického světa by byla 330 ± 30 K. Pokud to převedeme do Celsiovy stupnice, tak by šlo o relativně přijatelnou teplotu 30 až 90 °C, ale nezapomeňme, že jde o teplotu bez vlivu atmosféry. Reálně tak může jít o horký svět.

Data ze spektrografu ESPRESSO také vylučují další planety o hmotnosti nad 0,6 Zemí a dobou oběhu do 50 dní.

Reklama