Dočkali jsme se. V Chile spatřil první světlo spektrograf ESPRESSO (Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanet and Stable Spectroscopic Observations).

ESPRESSO bude hledat exoplanety měřením radiálních rychlostí. Přístroj byl instalován na dalekohled VLT. Pracovat může ve dvou základních režimech. Při práci s jedním dalekohledem VLT dosáhne přesnosti okolo 10 cm/s. Kromě toho ale může pracovat se světlem ze všech čtyř dalekohledů VLT současně.

Kombinací světla ze čtyř osmimetrových dalekohledů vznikne dalekohled o ekvivalentu 16 metrů. Přesnost se tím ale nezvýší – právě naopak. Přesnost sice klesne, ale bude možné měřit radiální rychlosti i u slabších hvězd.

Pro srovnání uveďme, že HARPS dosahuje přesnost asi 1 m/s. Jaké přesnosti musíme dosáhnout pro objevování planet podobných Zemi?

Amplituda výchylky radiálních rychostí

PlanetaVelká poloosa (AU)K (m/s)
Jupiter0,189,8
Jupiter1,028,4
Jupiter5,012,7
Neptun0,14,8
Neptun1,01,5
Super-země (5 Zemí)0,11,4
Super-země (5 Zemí)1,00,45
Země0,10,28
Země1,00,09

Amplituda výchylky radiálních rychlostí zavisí na hmotnosti hvězdy, planety, vzdálenosti planety od hvězdy a excentricitě.

Nás samozřejmě nejvíce zajímají planety o hmotnosti Země v obyvatelné oblasti. Pro jednotlivé hmotnosti hvězd (Ms, v násobcích Slunce) je pak amplituda výchylky radiálních rychlostí pro planetu o hmotnosti Země v obyvatelné oblasti (zhruba):

  • 0,1 Ms: 168 cm/s
  • 0,2 Ms: 70 cm/s
  • 0,5 Ms: 25 cm/s
  • 0,65 Ms: 18 cm/s

Reklama