Exoplaneta LS 95-59 b v představách malíře. Credit: ESO/M. Kornmesser

Astronomové objevili nebo spíše detekovali zatím nejlehčí exoplanetu měřením radiálních rychlostí.

Příběh systému L 98-59 se začal psát už v roce 2018. Na hvězdu o hmotnosti a velikosti třetiny Slunce, která se nachází jen 34 světelných let od nás, se zaměřila družice TESS. Lovec tranzitujících exoplanet se na hvězdu podíval už v rámci druhého sektoru na konci srpna 2018. Od té doby ji pozoroval ještě 14krát.

V roce 2019 byl oznámen objev tří planet, které obíhají blízko své hvězdy. Planety mají oběžné doby 2,2, 3,6 a 7,5 dne. Jedná se tedy o kompaktní planetární systém. Je ale větší, než nám TESS dokázala odhalit.

ESPRESSO v akci

Na hvězdu se podíval také spektrograf HARPS a také jeho lepší kolega ESPRESSO, který je nainstalován na dalekohledu VLT Evropské jižní observatoře. Na základě dat se podařilo určit hmotnosti a hustoty planet.

K hvězdě nejbližší planeta L 98-59 b má hmotnost jen 0,4 Země. Je to exoplaneta s nejnižší hmotností, která kdy byla měřením radiálních rychlostí detekovaná. Její hmotnost je přibližně poloviční ve srovnání s Venuší. Poloměr planety bude asi 0,85 Země a hustota asi 3600 kg/m3, což je o dost méně ve srovnání s Venuší.

Planeta c je mnohem hmotnější. Její hmotnost je asi 2,2 Země, poloměr 1,4 Země. Hustota planety je blíže terestrickým planetám ze Sluneční soustavy a dosahuje asi 4500 kg/m3.

Třetí planeta d má hmotnost 2 Země a poloměr 1,5 Země. Její hustota je pod 3000 kg/m3.

První dvě planety budou mít nejspíše velmi malé železné jádro, které tvoří jen 12 až 14 % celkové hmotnosti planety. Pokud má planeta L 98-59 d podobný hmotností poměr jádra, mohla by být s ohledem na svou nízkou hustotu tvořena až ze třetiny vodou.

Třetí a čtvrtá planeta?

Astronomové objevili v systému čtvrtou planetu, kterou TESS nemohla vidět, protože netranzituje. Její hmotnost bude kolem 3 Zemí a obíhá nejdál ze všech – s periodou téměř 13 dnů a ve vzdálenosti 10,5 milionu kilometrů od hvězdy.

Žádná ze čtyř exoplanet nemá podmínky vhodné k životu. Na nově objevené planetě L 98-59 e je rovnovážná teplota kolem 70 °C, ale atmosféra nejspíše něco přidá.

Ale… v datech je signál, který ukazuje na pátou planetu. Pokud planeta s hypotetickým označením L 98-59 f existuje, má hmotnost 2,5 Země a oběžnou dobu 23 Zemí. Planeta by se pohybovala uprostřed obyvatelné oblasti! Její hmotnost je však poměrně vysoká a navíc jde o minimální hmotnost, takže je otázkou, zda by byla vhodná k životu. Samotná dráha v obyvatelné zóně samozřejmě nestačí.

Tři tranzitující planety, které objevila TESS, jsou velmi dobrými kandidáty pro Kosmický dalekohled Jamese Webba, který by se mohl podívat na jejich atmosféry.

Zdroj: A warm terrestrial planet with half the mass of Venus transiting a
nearby star

Reklama