Foto: NASA

Ve vesmíru existují pravidla. Například platí, že čím je objekt hmotnější, tím přesnější má tvar koule. Souvisí to s gravitací a promítlo se to do definice planety a trpasličí planety. Například planetky mají různé bramboroidní tvary, ale ty největší svým tvarem už koule připomínají. Země je téměř dokonalá koule, ale přes rovník je o nějakých 42 km širší než přes póly. Slunce je ještě dokonalejší koule atd.

Samozřejmě platí výjimky potvrzující pravidlo. Některé hvězdou jsou šišatější, protože rychle rotují nebo se blízko nich nachází jiná hvězda či obří planeta. Funguje to samozřejmě i obráceně. Pokud plynná planeta obíhá blízko své hvězdy, připomíná svým tvarem ragbyový míč.

Jednou z takových planet je WASP-103 b, která byla objevena v roce 2014. Planeta obíhá okolo hvězdy, která je hmotnější a teplejší než Slunce s periodou necelého jednoho dne. WASP-103 b je horkým či spíše žhavým jupiterem. Je asi o polovinu větší a hmotnější než Jupiter.

Planetu samozřejmě nevidíme, ale můžeme pozorovat její tranzity před mateřskou hvězdou. Úkolem družice Cheops, která odstartovala před dvěma lety, jsou přesná měření velikosti planet. V případě WASP-103 b se vědcům podařilo určit ale ještě něco dalšího – Loveho číslo.

Loveho číslo nesouvisí samozřejmě s láskou, ale je pojmenováno po vědci, který s nim na začátku minulého století přišel (Augustus Love). Ve skutečnosti jsou tato čísla tři, ale Cheops se věnoval jen jednomu z nich – radiálnímu Loveho číslu.

Foto: ESA

Je zřejmé, že složení a struktura planety mají vliv na to, jak moc se planeta deformuje vlivem slapových sil. Kamenný svět se bude deformovat jinak než plynný obr.

Číslo měří rozložení hmoty v rámci planety v závislosti na koncentraci těžkých prvků v jádru planety vzhledem k obalu planety. Teoreticky může nabývat hodnot od nuly pro dokonalé tuhé těleso, se kterým slapové síly sousedního tělesa ani nehnou po 2,5 pro dokonale tekuté těleso. Například Jupiter má Loveho číslo 1,6, Saturn 1,4.

Cheops pozoroval 12 tranzitů exoplanety. Vědci vzali také data z Hubbleova a Spitzerova dalekohledu a stanovili hodnotu Loveho čísla na 1,59.

Pokud však vezmeme nejistotu měření, může reálně ležet kdekoliv od 1 do 2. Přesto se zdá, že jeho hodnota může být blízko hodnotě Loveho čísla pro Jupiter, takže obě planety by mohly mít podobnou strukturu.

O další zpřesnění Loveho čísla by se mohl postarat Kosmický dalekohled Jamese Webba.

Zdroj: Detection of the tidal deformation of WASP-103b at 3 σ with CHEOPS

Reklama