Beta Pictoris b v představách malíře. Credit: ESO L. Calçada/N. Risinger (skysurvey.org)
Beta Pictoris b v představách malíře. Credit: ESO L. Calçada/N. Risinger (skysurvey.org)

Družice TESS už objevila několik exoplanet i multiplanetárních systémů. Zatím asi největší objev ale přišel z říše malých těles. Vědcům se na základě pozorování TESS podařilo najít kometu u Bety Pictoris!

Pozorovat tranzit komety před hvězdou je teoreticky možné. Některé komety mohou mít průměr i pár desítek kilometrů, ale samozřejmě je zvětšuje oblak prachu, který je obklopuje a táhne se za nimi v podobě chvostu. Kepler pozoroval komety u hvězd KIC 3542116 a KIC 11084727.

Beta Pictoris je ale trochu jiná liga. Je to první hvězda, u které byl pozorován disk z prachu a plynu. Před 11 lety byla u hvězdy objevena planeta Beta Pictoris b, kterou pozorujeme přímo.

Exokomety po 20 letech

Dřívější spektroskopická pozorování ukázala, že by okolo Bety Pictoris měly obíhat komety. Před 20 lety vyšla studie (Lecavelier Des Etangs et al.), podle které by podobné komety mohlo být možné pozorovat prostřednictvím tranzitní fotometrie. Jasnost hvězdy by měla poklesnout řádově o desetiny procenta.

V roce 1981 byl pozorován pokles jasnosti Bety Pictoris a spekulovalo se, že by za ním mohla být planeta nebo právě kometa. Nedávno se podařilo s jistotou potvrdit, že tehdejší pokles nezpůsobil tranzit Bety Pictoris b. Planeta bohužel netranzituje. Z našeho pohledu míjí disk hvězdy doslova s odřenýma ušima.

Vidíme komety? 

Sebastian Zieba s Univerzity v Innsbrucku (je to mimochodem jeho první článek na arXivu!) a jeho kolegové vzali data z družice TESS, která Betu Pictoris pozorovala od 19. října 2018 do 1. února 2019 (sektory 4 až 7).

Tři poklesy jasnosti Bety Pictoris b pozorované družicí TESS. Credit: S. Zieba et al.

V první fázi se museli vypořádat s tím, že Beta Pictoris je pulzující proměnnou hvězdou. Bylo tak potřeba tyto vlivy odstranit ze světelné křivky.

TESS pozorovala tři neperiodické poklesy jasnosti hvězdy. Dva menší a jeden velký pokles o 2 tisíciny magnitudy, který trval dva dny. Není úplně jisté, zda první dva poklesy souvisí s pravděpodobným tranzitem komety (největším poklesem).

Tvar světelné křivky (grafu závislosti jasnosti na čase) je krásně asymetrický – přesně takový, jaký se očekává od tranzitu komety.

Autoři studie odhadli, že kometa obíhá ve vzdálenosti nejméně 0,5 AU od hvězdy.

Zdroj: A transiting exocomet detected in broadband light by TESS
in the β Pictoris system

Související článek

Beta Pictoris na snímcích z přístroje SPHERE

Reklama