Credit: ESA/Hubble
Credit: ESA/Hubble

Nedávno byla zveřejněna studie, která s velkou opatrností ohlásila možný objev prvního exoměsíce. Tranzitní metoda ale nabízí i další možnosti – třeba objev první exokomety. Našli ji?

Pokles jasnosti hvězdy způsobí cokoliv, co se dostane mezi nás a hvězdu: planeta, měsíc planety, prstence planety nebo také komety.

Tým pod vedením Saula Rappaporta prohledal obsáhlý archív světelných křivek z dalekohledu Kepler. Hledali takové světelné křivky, které by mohly ukazovat na tranzit komety. A možná byli úspěšní.

Světelná křivka komety? Credit: S. Rappaport et al.

Před hvězdou KIC 11084727 zřejmě tranzituje něco, co vypadá jako kometa s chvostem – světelná křivka je zřetelně asymetrická.

Ještě lepší je situace u hvězdy KIC 3542116, kde bylo zaznamenáno hned šest tranzitů a to možná dvou až šesti objektů.

Zdroj: Likely Transiting Exocomets Detected by Kepler

Reklama