Proxima b. Credit: ESO/M. Kornmesser
Proxima b. Credit: ESO/M. Kornmesser

Nedávno jsme psali o pozorování čínských astronomů, kteří z Antarktidy pozorovali možný tranzit exoplanety u Proximy Centauri. S podobným objevem nyní přichází další astronomové, kteří využili 30 cm dalekohled na Las Campanas v Chile.

K objevu exoplanety tranzitní metodou potřebujete alespoň tři tranzity. Na základě dvou spočítáte oběžnou dobu a můžete tak předpovědět dobu třetího a ověřovacího tranzitu.

V případě pozorování dalekohledu na Las Campanas máme zatím k dispozici jen jeden možný tranzit.

Nejbližší hvězdu od Slunce pozoroval 30 cm robotický dalekohled po dobu 23 nocí od 17. srpna do 27. září 2016. Každou noc sledoval Proximu Centauri asi 9 hodin.

K možnému tranzitu došlo 25. srpna, kdy jasnost hvězdy poklesla na hodinu o 5 mmag. Pokud před Proximou tranzitovala planeta, měla by mít velikost srovnatelnou se Zemí.

Pokud máte jeden tranzit, nelze přesně určit dobu oběhu. Na druhou stranu ji lze alespoň odhadnout. Doba tranzitu je totiž závislá na vzdálenosti planety.

Možná exoplaneta by mohla mít dobu oběhu 2 a 4 dny. Pro srovnání uveďme, že Proxima b má oběžnou dobu 11 dní.

Pozorovaný signál může samozřejmě souviset s aktivitou hvězdy nebo jinými příčinami.

Pokud se ale přesto jedná o planetu, je zajímavé, že ji zatím nenašly spektrografy měřením radiálních rychlostí. Pokud vezmeme uvažovanou oběžnou dobu (a tedy vzdálenost od Proximy Centauri), měly by spektrografy zachytit cokoliv o hmotnosti nad 0,4 Země. Když k tomu připočteme možný poloměr, musela by mít planeta poměrně nízkou hustotu, aby spektrografům unikla.

Je zřejmé, že Proxima Centauri bude nyní pod velkým dohledem. Hledání tranzitů ještě nedávno vypadalo jako ztráta času. Ale vesmír je někdy hodně nepředvídatelný…

Související: 

Okolí Proximy Centauri: prachové disky a neznámý signál!

Zdroj: A Candidate Transit Event around Proxima Centauri

Reklama