Saturn. Credit: NASA
Saturn. Credit: NASA

Jak už jsme psali, jasnost hvězdy KIC 8462852 začala opět klesat – poprvé od konce primární mise Keplera a také poprvé v přímém přenosu. První Keplerem pozorované poklesy byly objeveny v datech až zpětně.

Astronomové věří, že se záhadou trochu pohnou nejen dalšími pozorovanými poklesy, ale také jejich pozorováním v různých vlnových délkách. Pokud by totiž za poklesy stál například prach, poznali bychom to.

Fernando J. Ballesteros a jeho tým přispěli do soudku hypotéz. Vedle roje komet či magnetického pole hvězdy zde máme hypotézu, která je opravdu krásná. Tak trochu vykrádá některé důvěrně známé věci ze Sluneční soustavy.

Mega Jupiter + Saturn

Jedním z hlavních problémů je, že poklesy jasnosti mají různou hloubku. Nechci už psát o neexistující periodě, protože ta v nich zřejmě ukrytá je.

Autoři nové hypotézy se s trochou nadsázky inspirovali u dvou největších planet Sluneční soustavy. V případě Jupiteru nevzali samotnou planetu, ale jeho kamarády. V libračních centrech Jupiteru se nachází skupina asteroidů zvaných Trojané. Nachází se 60 stupňů před a 60 stupňů za planetou. Saturn proslavily samozřejmě hlavně jeho prstence. Podle autorů je možné, že v případě KIC 8462852 pozorujeme kombinací obou věcí.

KIC 8462852 je hvězda o velikosti 1,6 Slunce. Okolo hvězdy podle hypotézy obíhá obří planeta o poloměru 0,3 poloměrů hvězdy (5 Jupiterů). Okolo planety jsou prstence o šířce 5 průměrů hvězdy. A před a za planetou se pohybují asteroidy – analogie Trojanů.

Co tedy viděl Kepler? V květnu 2009 tranzitovala první skupina Trojanů. Nebo spíše končil tranzit této skupiny. Dne 4. března 2011 nastal hluboký pokles jasnosti způsobený tranzitem samotné planety s prstenci a série menších poklesů v únoru až květnu způsobila opět druhá skupina Trojanů. Planeta s prstenci je potřebná k vysvětlení asymetrie nejhlubšího poklesu.

Credit: Ballesteros et al.

Oběžná doba planety by měla být přibližně 12 let. Na první pohled to nevysvětluje současný pokles jasnosti. Co když ale vezmete polovinu s 12? Dostanete šest let. Jinými slovy: hypotetická planeta by měla být nyní schována za hvězdou. Vzhledem k její obří velikosti nemůžeme zanedbat záření, které tato planeta odráží. Toto záření nyní chybí, což se projevuje jako tzv. sekundární zákryt.

Zda mají autoři pravdu, se můžeme dozvědět poměrně snadno. Stačí počkat. V polovině roku 2021 by mělo začít vše znovu. Nejdříve Trojané, pak v první polovině roku 2023 i samotná planeta.

V případě KIC 8462852 ale byly možná objeveny také postupné poklesy jasnosti v průběhu století a mise Keplera. Tyto poklesy by nová hypotéza nedokázala vysvětlit. Otázka ovšem je, zda existují nebo nemají jinou příčinu.

Zdroj: KIC 8462852: Will the Trojans return in 2021?

Reklama