Obíhá kolem KIC 8462852 roj komet? credit: NASA/JPL-Caltech
Obíhá kolem KIC 8462852 roj komet? credit: NASA/JPL-Caltech

Záhadné a v současné době nepochybně nejslavnější hvězdy v Galaxii (dobrá, hned po Slunci) se asi jen tak nezbavíme.

U KIC 8462852 byly objeveny tři možné druhy poklesů jasnosti. Nejdříve to bylo několik velkých – objevených Keplerem, které vše odstartovaly. Později byl údajně objeven postupný pokles jasnosti v průběhu století a nedávno další postupný pokles v průběhu mise Keplera.

Roj komet zůstává i nadále jedním z těch populárnějších vysvětlení, ale objevily se už snahy přijít s dalšími – více či méně reálnými. Stále ovšem platí, že mimozemské stavby jsou až tou poslední možností.

Děje se něco u samotné hvězdy nebo se nachází něco mezi hvězdou a námi? Zatím nevíme.

Svým téměř samostatným životem si žije pokles jasnosti, který se ve vědeckých análech objevil v pořadí jako druhý.

Bradley Schaefer (Louisiana State University) se podíval na záhadnou hvězdu prostřednictví elektronické verze archívu fotografických desek Harvard College Observatory, který obsahuje snímky oblohy z let 1890 až 1989. Podle jeho závěru jasnost U KIC 8462852 klesá – v průměru o 0,165 ± 0,013 mag za sto let nebo-li o 14 %.

Německý astronom Michael Hippke a jeho kolega z NASA Daniel Angerhausen přišli záhy s „odpovědí“. Podle jejich tvrzení není pokles jasnosti hvězdy KIC 8462852 reálný, protože stejný pokles objevili také u jiných hvězd a může za něj špatná kalibrace fotografických desek.

Schaefer si to samozřejmě nenechal líbit a na svém objevu trval… to jsme někde v květnu letošního roku.

Hippke a spol. nyní uštědřili další úder. Nechali už být fotografické desky z Harvard College Observatory a raději si vzali data z německé observatoře Sonneberg.

V nové studii samozřejmě nepracovali se stejným časovým úsekem (1890 až 1989) ale s obdobím mezi léty 1934 až 1995. Je to sice jiné období, ale pořád je to slušná část 20. století a především se jedná o dlouhou časovou řadu. V rámci studie bylo získáno 862 jasností v modrém a 401 jasností v červeném světle.

Závěr? Žádný pokles jasnosti o 0,165 mag objeven nebyl. Hvězda podle závěrů měla konstantní jasnost v rámci 0,033 mag za století (3 %).

Současné nebyly objeveny ani žádné velké změny jasnosti v průběhu let.

Pokud by tyto závěry platily, byl by zpochybněn (podruhé stejnými lidmi) pokles jasnosti hvězdy KIC 8462852 v průběhu 20. století. Samozřejmě to neříká nic o poklesech, které pozoroval Kepler.

Zdroj: Sonneberg plate photometry in two colors for KIC 8462852: No dimming between 1934 and 1995

Reklama