Kosmický dalekohled Kepler. Credit: NASA
Kosmický dalekohled Kepler. Credit: NASA

Vědci, kteří se zabývají výzkumem exoplanet, obdrželi nové pokyny okolo nomenklatury objevů z dalekohledu Kepler.

V oboru je běžné, že tranzitující exoplanety dostávají jméno podle projektu, který je objevil. Funguje to tak fakticky také částečně u metody gravitačních mikročoček. U radiálních rychlostí by to bylo pěkné, ale poněkud komplikované. Mnoho objevů je totiž založeno na zpracování starších dat, případně na datech z více přístrojů. Také u tranzitujících exoplanet máme případy, kdy si objev připsaly dva projekty, ale je jich velmi málo.

Pokud tedy Kepler objevil planetu, dostala označení Kepler-XX y, kde XX je pořadové číslo, místo y jsou pak malá písmenka dle pořadí objevu planety u dané hvězdy nebo podle vzdálenosti od hvězdy. Jak už to tak ale bývá, neplatí to vždy. Planety potvrzené nezávislými týmy obvykle toto označení nemají a místo Keplera se vyskytuje jen zkratka KOI, což je označení kandidáta (přesněji Objekt Keplerova zájmu).

V současné době ale probíhá nová mise Keplera. Dalekohled už nepozoruje jen jedno místo na obloze, ale postupně mění zorná pole. Je to kvůli tomu, že má k dispozici jen 2 gyroskopy pro orientaci v kosmickém prostoru. Se stabilitou mu pomáhají motory a tlak slunečního větru.

Nová mise se jmenuje K2. Z toho důvodu se také mění označení budoucích objevů na K2-XX y. První objev tak bude mít označení K2-1 b, případná další planeta v systému K2-1 c apod.

Kepler už nějaké planety v rámci K2 na svém kontě má. Pozoroval dříve objevenou planetu WASP-28 b. V rámci testů a příprav na K2 objevil HIP 116454 b a nedávno také systém EPIC 201367065.

Reklama