Dalekohled TRAPPIST. Autor: ESO
Dalekohled TRAPPIST. Autor: ESO

Spektrograf HARPS objevil novou exoplanetu, která tranzituje.

Obvyklým postupem je, že se exoplaneta objeví tranzitní metodou a teprve poté jde její mateřská hvězda na spektrograf, kde je jednak ověřena existence planety a také zjištěna její hmotnost.

Čistě teoreticky lze praktikovat i opačný postup a děje se tak. Planeta je objevena spektrografem a teprve poté se testuje, zda před svou hvězdou nepřechází. Jen málokdy se to však povede, přece jen pravděpodobnost, že planeta bude tranzitovat je poněkud malá.

Jednou z mála výjimek je 55 Cnc e a nyní také horký Uran GJ 3470 b. Planetu objevil spektrograf HARPS v Chile, který odhadl hmotnost planety na 14±1,8 Země a oběžnou dobu na 3,34 dní. Mateřská hvězda je spektrální třídy M o hmotnosti a poloměru asi poloviny Slunce.

Tranzity planety poté odhalil nedávno spuštěný dalekohled TRAPPIST a definitivně jej potvrdily dalekohledy EulerCam a NITES. Díky pozorování přechodů planety se podařilo odhadnout její poloměr na 4,2±0,6 Země. Vzhledem k hloubce tranzitu (0,5%) a jasnosti hvězdy (12,3 mag) bude GJ3470 vhodným kandidátem pro další výzkum.

Zdroj: A hot Uranus transiting the nearby M dwarf GJ3470. Detected with HARPS velocimetry. Captured in transit with TRAPPIST photometry

 

 

Reklama