Možná exoplaneta v cizí galaxii. Credit: NASA/CXC/SAO/R. DiStefano

Médii se šíří informace o objevu první exoplanety z jiné galaxie. Dokonce má být její existence už potvrzena. To první je pravda, to druhé nikoliv. Objev je to hodně nejistý, ale nepochybně zajímavý.

Tak trochu se očekávalo, že planety v jiné galaxii budeme hledat prostřednictvím gravitačních mikročoček a ona je to nakonec tranzitní metoda! Pravda, trochu jiná, než na jakou jsme zvyklí. Na Exoplanety.cz o tomto pravdu historickém objevu článek nevyšel, protože o něm vyšel článek už před více než rokem. Od preprintu po vydání v odborném časopise se toho moc nezměnilo a to včetně skepse některých astronomů.

Zapadl ale jiný a to neméně zajímavý objev, který jako kdyby byl na opačném konci pomyslného spektra. Z velkých vesmírných dálek milionů světelných let se dostáváme do relativně blízkého sousedství. Astronomové pokračují ve zkoumání planet u blízké, mladé a jasné hvězdy Beta Pictoris.

Na konci minulého století to vše začalo zkoumáním podezřelého přebytku infračerveného záření, pokračovalo objevem prachového disku, přímo pozorované planety Beta Pictoris b a nedávno také její bližší sestřičky Beta Pictoris c. Ta byla nejdříve objevena klasicky měřením radiálních rychlostí, ale později se podařilo také tuto planetu pozorovat přímo – viz článek.

Beta Pictoris b na snímcích z přístroje SPHERE Evropské jižní observatoře. Credit: ESO/Lagrange/SPHERE consortium.
Beta Pictoris b na snímcích z přístroje SPHERE Evropské jižní observatoře. Credit:
ESO/Lagrange/SPHERE consortium.

V nové studii dali vědci hlavy, ale především paprsky z dalekohledů VLT, dohromady a pomoci přístroje GRAVITY získali nové snímky. Pak to vše zkombinovali se staršími snímky a pozorovali oběh planety Beta Pictoris b okolo hvězdy.

Následně provedli simulace. Jednak pro situaci, že okolo hvězdy obíhá jen Beta Pictoris b a pak pro situaci, kdy je v systému další planeta. Výpočty ukázaly, že v systému je další planeta. Její dráha je trochu nejistá, ale hmotnost by měla být okolo 10 Jupiterů.

Nejednalo se samozřejmě o překvapení. Onou planetou je Beta Pictoris c, o které už víme. I tak jde ale o průlom. Je to poprvé, co na základě přímého pozorování oběhu planety okolo hvězdy nacházíme další planetu.

A nezůstalo jen u symboliky. Autoři dali dohromady svá pozorování a měření radiálních rychlostí a spočítali, že planeta Beta Pictoris c má oběžnou dobu 1221±15 dní a hmotnost 8,9 Jupiteru.

Reklama