Slunce 28. listopadu na snímku z družice SDO. Credit: NASA

Kosmické sondy ale i amatérští astronomové pozorují velmi pečlivě Slunce. V posledních dnech se v jeho fotosféře objevily tři skupiny skvrn. Jedna z nich je největší za poslední roky.

Největší skvrna má označení AR 2786. Sluneční skvrny jsou chladnější místa ve sluneční fotosféře a mohou být větší než Země. V případě ostatních hvězd ale pozorujeme skvrny ještě daleko větší a to podobně, jako se hledají tranzitující exoplanety – přesným měřením jasnosti. Skvrna je tmavší, takže se projeví nepatrným poklesem jasnosti hvězdy. Pozorováním hvězdných skvrn lze odhadnout dobu rotace hvězdy.

Ale zpět k naší mateřské hvězdě. Sluneční skvrny jsou aktivní oblasti, ve kterých může dojít k úniku koronální hmoty (CME). Pokud by oblak nabitých částic zasáhl Zemi, způsobí to krásné polární záře, ale také to může ohrozit družice, energetické soustavy a v doufejme nedaleké budoucnosti astronauty na Měsíci.

Sluneční skvrny lze pozorovat dalekohledem a to projekcí na stínítko nebo prostřednictvím slunečního filtru.

Aktuální situaci na Slunci můžete sledovat třeba na webu spaceweather.com

Reklama