Multiplanetární systém v představách malíře. Credit: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (IPAC)
Multiplanetární systém v představách malíře. Credit: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (IPAC)

Astronom Hugh Osborn vytvořil pěknou animaci, která znázorňuje postupný nárůst známých planet.

Animace začíná v hluboké minulosti. Některé planety tady s námi byly vždy, protože jsou vidět pouhým okem (Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn). Další dvě musely být objeveny (Uran a Neptun) hvězdářským dalekohledem. V polovině 90. let minulého století pak astronomové začali objevovat planety také u jiných hvězd.

Vpravo dole běží rok a počet známých planet. Na vodorovné ose je oběžná doba planety v letech, na svislé pak hmotnost v násobcích Země.

Jednotlivé tečky znázorňují způsob detekce:

  • Solar System: planety Sluneční soustavy
  • RVs: planety objevené měřením radiálních rychlostí
  • Transits: planety objevené pozorování tranzitů. Patrný je nástup Keplera v roce 2009.
  • Microlensing: planety objevené gravitačními mikročočkami
  • Imaging: planety objevené přímým zobrazením

Animace je na webu autora k dispozici v několika verzích.

Reklama