LHS 1140 v představách malíře. Credit: ESO/spaceengine.org, CC BY 4.0
LHS 1140 v představách malíře. Credit: ESO/spaceengine.org, CC BY 4.0

Před pár dny jsme psali o průzkumu atmosféry exoplanety LHS 1140 b Hubbleovým kosmickým dalekohledem. Legendární přístroj objevil vodu, i když výsledky je potřeba brát s rezervou.

Když byla LHS 1140 b v roce 2017 objevena, byla považována z hlediska možnosti života za nejnadějnější. O rok později přišla druhá studie, která oznámila objev druhé planety v systému, a také revidovala parametry planety LHS 1140 b. Nově už nebyly z astrobiologického hlediska tak atraktivní, protože posouvaly planetu trochu do vod mini-neptunů. Studie z roku 2018 byla založena na datech ze spektrografu HARPS. Nyní vyšla další studie, která pracuje s daty z družice TESS a také ze spektrografu ESPRESSO.

TESS pozorovala hvězdu ve třetím sektoru (září / říjen 2018) a znovu ve třicátém sektoru, který skončil před měsícem a do studie samozřejmě zahrnut není.

Spektrograf ESPRESSO získal 113 měření radiálních rychlostí v průběhu 1,5 roku. Díky datům vědci upřesnili informace o planetách LHS 1140 b (oběžná doba 24,7 dne) a LHS 1140 c (oběžná doba 3,77 dne).

Nové hmotnosti byly získány s přesností 6 % pro LHS 1140 b a 9% pro LHS 1140 c. V případě planety b je hmotnost 6,48 ± 0,46 Země, takže nižší, než vyplynulo ze studie z roku 2018. Snížil se také poloměr planety na 1,6 Země, což je přesně na pomezí super-zemí a mini-neptunů.

Hmotnost planety LHS 1140 c je 1,78 ± 0,17 Země. To je sice pěkná hodnota, ale planeta obíhá velmi blízko ke své hvězdě, takže s podmínkami k životu u ní počítat nemůžeme.

Se znalostí poloměrů a hmotnosti lze spočítat hustoty a možné složení Planeta LHS 1140 b může být obohacena železem a LHS 1140 c může být skutečným dvojčetem Země. V obou případech je obsah vody kompatibilní s maximálním podílem 10–12 % hmotnosti, což odpovídá oceánu o hloubce 779 ± 650 km pro planetu LHS 1140 b, která se pohybuje v obyvatelné zóně. U planety LHS 1140 c se naopak očekává, že bude suchá, bez přítomnosti vody.

Třetí planeta?

V nové studii oznámili vědci také objev třetí možné planety o hmotnosti 5 Zemí s oběžnou dobou 78,9 dne.

Autoři také trochu proklepli planetární systém jako celek a mohou vyloučit existenci dalších planet a to konkrétně planety o hmotnosti nad 0,5 Země s oběžnou dobou kratší než 10 dní a nad 2 Země s oběžnou dobou až jednoho roku.

Reklama