Tranzit exoplanet, credit: NASA

Většinu exoplanet objevili astronomové prostřednictvím tranzitní metody. Přítomnost planety se projeví poklesem jasnosti hvězdy v době, kdy planeta přechází před svou hvězdou.

Samozřejmě existuje i situace opačná. Z některých exoplanet bude možné sledovat tranzity planet Sluneční soustavy a to včetně Země.

Dráha planety musí směřovat k pozorovateli. Pravděpodobnost tranzitu je závislá na velikosti hvězdy a vzdálenosti planety od ní. Naše Země obíhá samozřejmě poměrně daleko (v porovnání s tranzitujícími exoplanetami, které jsme objevili). Počet míst v Galaxii, ze kterých je tranzit Země vidět, tak bude omezen.

Lisa Kaltenegger a Joshua Pepper vzali data ze vstupního katalogu TESS a katalogu Gaia DR2 a podívali se na zoubek nejbližším hvězdám v okruhu 100 parseků (326 světelných let). Celkem identifikovali 1004 hvězd, z 508 z nich je možné sledovat tranzit Země po dobu nejméně 10 hodin.

Na seznam je 77 % hvězd spektrální třídy M (červení trpaslíci), 12 % hvězd spektrální třídy K (oranžoví trpaslíci), 6 % třídy G (podobných Slunci), 4 % třídy F a 1 % třídy A. Nejbližší taková hvězda ze seznamu je 28 světelných let od nás.

Na podobné hvězdy se zaměřují projekty SETI, jako je třeba Breakthrough Listen Initiative. V příštím roce by část těchto hvězd mohla prozkoumat TESS, která bude pátrat v oblasti ekliptiky.

Seznam samozřejmě není statický. Hvězdám se sice říká stálice, ale mají svůj vlastní pohyb. Od roku 2044 bude možné po dobu 450 let pozorovat tranzity Země z Teergardenovy hvězdy, u které byly objeveny exoplanety.

Srovnání: Teegardenova hvězda versus TRAPPIST-1

Podobná studie není první. Něco podobného vyšlo už před třemi lety. Vědci tehdy dokonce identifikovali konkrétní planety, ze kterých by bylo možné pozorovat tranzit některé z planet Sluneční soustavy. Z 9 planet by bylo možné pozorovat tranzit Země.

Ve studii také určili, že případný pozoroval, nacházející se na libovolném místě v Galaxii, má pravděpodobnost asi 1/40, že může pozorovat tranzit alespoň jedné planety Sluneční soustavy. V případě dvou planet klesá pravděpodobnost na 1/440 a v případě tří na 1/3700.

Reklama