TRAPPIST-1. Credit: NASA/JPL-Caltech
TRAPPIST-1. Credit: NASA/JPL-Caltech

Včera jsme psali o nejnovějším velmi významném objevu. Okolo blízké Teegardenovy hvězdy obíhají dvě planety podobné svou hmotností Zemi. Obě planety se mohou pohybovat v obyvatelné oblasti, i když s obyvatelností jako takovou je to u červených trpaslíků trochu problém – ať už kvůli divokému mládí hvězdy, tak kvůli vázané rotaci planet.

Teegardenova hvězda je srovnávána s TRAPPIST-1. Jak vidíte v tabulce níže, tak je to poměrně logické.

Teegardenova hvězda versus TRAPPIST-1

ParametrTRAPPIST-1Teegardenova hvězda
Hmotnost hvězdy (Ms)0.0890.089
Poloměr hvězdy (Rs)0.1210.107
Teplota hvězdy (K)25002900
Zářivost (% Slunce)0.0520.073
Stáří (miliard let)7.68
Vzdálenost (svět. roky)39.612.5
Metoda objevu exoplanettranzityměření radiálních rychlostí
Počet planet72
Vzdálenost první exoplanety (AU)0.01150.0252
Vzdálenost nejvzdálenější exoplanety (AU)0.06190.0443

  • Ms: hmotnost Slunce

  • Rs: poloměr Slunce

  • K: Kelviny

  • AU: astronomická jednotka

Zatímco obě hvězdy mají mnoho společného, planetární systémy jsou odlišné. Teegardenova hvězda je matkou dvou planet. Pohybují se ve vzdálenosti od 3,8 po 6,6 milionů km od hvězdy. Planet samozřejmě může být v systému více. Objevit podobně malé planety na vzdálenější dráze bude současnými spektrografy obtížné.

TRAPPIST-1 hostí sedm planet. Jedná se o kompaktní systém. Vše sedm planet se pohybuje ve vzdálenosti od 1,7 po 9,2 milionů km.

Všechny planety u TRAPPIST-1 byly objeveny tranzitní metodou – pozemským dalekohledem TRAPPIST a kosmickým dalekohledem Spitzer. Primárním fyzikálním údajem, který byl po objevu k dispozici, je poloměr planet.

Výhodou TRAPPIST-1 je právě to, že jsou planety blízko od sebe. Díky tomu se gravitačně ovlivňují, což se projevuje v odchylkách v časech tranzitů. Z toho je možné odhadnout jejich hmotnost.

TRAPPIST-1. Credit: NASA
TRAPPIST-1. Credit: NASA

Planety u Teegardenovy hvězdy patrně netranzitují (pravděpodobnost je pro vnitřní planetu kolem 2 %), takže jejich velikost neurčíme. Definitivně potvrdit, že planety netranzitují, by mohla hypoteticky družice TESS, která nyní skenuje většinu oblohy. Teegardenova hvězda se bohužel nachází v souhvězdí Berana, což znamená u ekliptiky a TESS ji pozorovat nebude. Určitě ne během primární mise.

Hmotnost planet je podobná Zemi, ale pozor… jedná se o dolní mez. Přesná hmotnost je závislá na sinu úhlu roviny dráhy planety vůči nám a ten neznáme. Vědci ve studii odhadli, že by planety mohly být ve skutečnosti asi o 25 až 30 % hmotnější.

Srovnání planet

PlanetaOsluněníHmotnost (Mz)
TRAPPIST-1 b3.81.02
TRAPPIST-1 c21.16
TRAPPIST-1 d10.3
TRAPPIST-1 e0.60.77
TRAPPIST-1 f0.350.93
TRAPPIST-1 g0.231.15
TRAPPIST-1 h0.130.33
Teegarden b1.151.05
Teegarden c0.371.11

TRAPPIST-1 hostí tranzitující exoplanety, takže například kosmický dalekohled JWST by měl být schopen prozkoumat jejich atmosféry prostřednictvím transmisní spektroskopie (světlo hvězdy projde během tranzitu atmosférou planety a zanechá v jejím spektru otisk). U Teegardenovy hvězdy to nebude možné.

Na druhou stranu je TRAPPIST-1 poměrně daleko, to Teegardenova hvězda je 24. nejbližší hvězdou. Je tak vhodnou kandidátkou na budoucí přímé pozorování planet v jejím okolí. To se týká zejména planety c, která je samozřejmě od hvězdy úhlově dál než planeta b.

Reklama