Kosmický dalekohled Spitzer. Credit: NASA/JPL-Caltech
Kosmický dalekohled Spitzer. Credit: NASA/JPL-Caltech

Nejbližší známá exoplaneta, jejíž rekord v nejbližších desítkách tisíc let asi jen tak někdo nepřekoná, byla objevena pomoci metody měření radiálních rychlostí. Proximu b tak pozorujeme jen díky posuvu spektrálních čar ve světle Proximy Centauri.

Pokud by Proxima b také přecházela před svou hvězdou, byla by to obrovská výhoda. Určili bychom její poloměr, hustotu, mohli bychom prostřednictvím transmisní spektroskopie prozkoumat její atmosféru.

Už v době objevu se očekávalo, že Proxima b z našeho pohledu netranzituje. Potvrdit to vypadá na první pohled jednoduše, ale planeta bude patrně poměrně malá (její hmotnost je nejméně 1,3 Země) a Proxima Centauri je velká divoška, takže rozlišit tranzit planety zemského typu od aktivity hvězdy není vůbec jednoduché.

Nyní vyšla studie založená na pozorování infračerveného kosmického dalekohledu Spitzer. Objevitel planet u TRAPPIST-1 se na Proximu Centauri podíval v listopadu 2016. Pozorování trvala 48 hodin a to včetně odhadovaného dvouhodinového možného tranzitu planety. Ale nic…

Spitzer měl přitom výhodu. Pozoroval ve vlnové délce 0,4 mikrometrů. V infračervené části spektra je Proxima Centauri klidnější než ve viditelném světle.

Pokud tranzit planety nepozorujete, neznamená to automaticky, že k němu nedošlo. Planeta mohla být mimo vaše možnosti. V tomto případě však byla přesnost dalekohledu poměrně velká. Proxima b by musela být menší než 0,4 Země, aby mu unikla a tak malá opravdu nebude.

Od 22. dubna pozoruje po dobu dvou měsíců Proximu Centauri také družice TESS. Mohla by objevit tranzit případné další planety. Nedávno se objevily informace o možné existenci druhé planety s oběžnou dobou přes 5 let.

Vědci si také trochu zaexperimentovali se spektrem. Využili novější data z projektu Red Dots a upřesnili oběžnou dobu Proximy b na 11,1855 dní. Kromě toho také vylučují existenci další vnitřní planety, která by způsobovala amplitudu výchylky radiálních rychlostí větší než 0,5 m/s, což odpovídá planetě o hmotnosti 0,5 Země.

Proxima c? Okolo nejbližší hvězdy od Slunce možná obíhá druhá exoplaneta

Reklama