Proxima b v představách malíře. Credit: ESO/M. Kornmesser
Proxima b v představách malíře. Credit: ESO/M. Kornmesser

Nebyl ani zdaleka tak slavný jako Kepler, ale v historii výzkumu exoplanet bude mít vždy své místo. Kosmický dalekohled MOST (Microvariability and Oscillations of Stars Telescope) ukončil svůj provoz.

Kanadský vesmírný dalekohled měl hmotnost 54 kg a vešel by se vám na pracovní stůl. Na palubě měl 15 cm dalekohled, který sledoval jasnost vybraných hvězd. Do vesmíru se vydal 30. června 2003 a pracovat měl v ideálním případě rok!

MOST sehrál důležitou roli při výzkumu Proximy Centauri. V letech 2014 až 2015 provedl 15 000 měření jasnosti nejbližší hvězdy od Slunce a fakticky vyloučil možnost tranzitu exoplanety Proxima b. Na druhou stranu zjistil, že na Proximě Centauri dochází velmi často k velkým erupcím. Jasnost hvězdy se mění každých asi 20 minut, což komplikuje hledání jakékoliv tranzitu.

MOST také objevil tranzity exoplanety HD 97658 b, která byla objevena měřením radiálních rychlostí. Její poloměr je okolo 2 Zemí. HD 97658 je jednou z nejjasnějších hvězd s tranzitující exoplanetou. Najdeme ji ve vzdálenosti 70 světelných let v souhvězdí Lva.

Nepochybně nejvýznamnějším počinem dalekohledu MOST je objev tranzitů exoplanety 55 Cnc e. Jedná se o jednu z pěti planet (ostatní netranzitují) v systému, který byl dlouho nejpočetnějším známým systémem mimo Sluneční soustavu.

Reklama