Foto: Pixabay, CC0
Foto: Pixabay, CC0

Většina exoplanet byla zejména zásluhou dalekohledu Kepler objevena tranzitní metodou. Pokud před hvězdou přechází planeta, způsobí nepatrný pokles její jasnosti.

Metoda vyžaduje poměrně velkou dávku štěstí, protože rovina oběžné dráhy planety musí směřovat přesně k nám. Jinak tranzit neuvidíme.

Pravděpodobnost závisí na velikosti hvězdy a vzdálenosti planety od ní a pohybuje se řádově v desetinách procenta až jednotek procent. Z tohoto důvodu se také vždy pozoruje větší počet hvězd současně.

Představme si ale obrácenou situaci. Tranzity planet Sluneční soustavy pozorované ze vzdálených exoplanet. R. Wells a jeho kolegové se na tuto problematiku podívali trochu blíže.

Autoři studie definovali Transit Visibility Zone nebo jen zkráceně Transit Zone, což jsou v podstatě místa na obloze, ze kterých by bylo možné pozorovat tranzit alespoň jedné planety Sluneční soustavy.

Kepler objevil i multiplanetární systémy – tedy systémy s více než jednou planetou. A nejen Kepler. Například slavný TRAPPIST-1 obsahuje hned sedm tranzitujících planet! Podobné systémy vyžadují ještě větší dávku štěstí, protože všechny planety musí obíhat prakticky v jedné rovině.

Jak je to s tranzitujícími planetami Sluneční soustavy? Případný pozoroval, nacházející se na libovolném místě v Galaxii, má asi 2,52 % pravděpodobnost, že může pozorovat tranzit alespoň jedné planety Sluneční soustavy.

V případě dvou planet klesá pravděpodobnost na 0,229 % a v případě tří na 0,027 %.

Z žádného místa ve vesmíru nelze pozorovat tranzit více než tří planet Sluneční soustavy. To je mimochodem jeden z praktických důsledků studie – ukazuje, že planetární systémy s tranzitujícími planetami mohou obsahovat daleko více planet, které nevidíme, protože netranzitují.

Autoři našli celkem 68 exoplanet, z jejichž povrchu by bylo možné pozorovat tranzit některé z planet Sluneční soustavy. Tuto statistiku ale trochu deformuje Merkur, na který připadá 43 planet. Tranzit Země by bylo možné pozorovat z 9 dosud objevených exoplanet, ale tento počet i díky Keplerovi ještě poroste. Žádná z těchto 9 planet nemá příliš vhodné podmínky pro život.

Zajímavým případem je EPIC211913977 b (K2-101 b). Z povrchu planety, která je na pomezí super-země a mini-neptunu, by bylo možné pozorovat tranzit tří planet (Jupiteru, Saturnu a Uranu).

Pokud už nějaký pozorovatel vidí tranzit Země, má 24 % šanci, že uvidí tranzit i další planety Sluneční soustavy.

Před časem vyšla jiná studie, která se zase věnovala způsobu, jak tranzit Země neutralizovat a schovat tak naší planetu před případnými Mzáky:

Jak vynulovat tranzit a ochránit Zemi před šmejdem z vesmíru?

Zdroj: Transit Visibility Zones of the Solar System Planets

Reklama