Srovnání TRAPPIS-1 a Slunce. Credit: ESO

Hvězda TRAPPIST-1, okolo níž obíhá sedm planet podobných Zemi, zůstává samozřejmě v centru pozornosti – už ne médií, ale vědců rozhodně ano. V nové studii se vědci podívali na její věk.

Stáří hvězdy je velmi důležitý, ale také obtížně zjistitelný údaj. Existuje několik nástrojů, jak věk hvězdy zjistit. V případě mladých hvězd se zkoumá množství lithia, které je postupně v prvních miliardách let spalováno. Dalším nástrojem je třeba gyrochronologie, kdy se věk odhaduje z rotace hvězdy.

V případě TRAPPIST-1 je bohužel určení věku ještě obtížnější. Například zmíněné lithium je u ultrachladných trpaslíků použitelné jen v případě, že se jedná o velmi mladé trpaslíky do 200 milionů let.

Autoři studie proto vzali celý soubor faktorů – včetně rotace, magnetické aktivity, metalicity (množství prvků těžších než hélium), průměrné hustoty apod. Nakonec dospěli k číslu 7,6 ± 2,2 miliard let. To je více, než se očekávalo. O TRAPPIST-1 se mluvilo jako o mladé hvězdě. Ve skutečnosti je zřejmě o tři miliardy let starší než Slunce!

Věk hvězdy je nezbytný pro pochopení formace, vývoje a stability celého planetárního systému.

Nesmíme zapomínat, že planety v systému TRAPPIST-1 dostávají vysoké dávky ultrafialového záření. Očekává se, že kvůli tomu ztráceli vodu, pokud se na jejich povrchu nějaká nacházela. Stáří systému je samozřejmě pro odhady celkových ztrát důležité.

Předpokládá se, že prvních pět planet bude spíše vyprahlými světy. Jistou naději máme pouze pro planety g a f.

Podle některých studií navíc ztráty vody a atmosféry mohou ještě zesílit interakce mezi magnetickými poli hvězdy a planety. Částice hvězdného větru (analogie slunečního větru) jsou kvůli tomu vrhány přímo na povrch planety.

Silná vrstva ozónu?

Na druhou stranu je zde i jedna pozitivní zpráva. Když si přečtete článek z dubna letošního roku, zjistíte, že některé planety mohou být s ohledem na svou nízkou hustotu z těkavých látek.

Odpařování vody a následná ztráta vodíku (uniká do kosmického prostoru) by mohly mít za následek vznik atmosféry, která je bohatá na kyslík a ozon. Podobná atmosféra by mohla povrch alespoň částečně chránit před vysokými dávkami ultrafialového záření.

Autoři v nové studii také upřesnili velikost hvězdy na 0,121 ± 0,003 Slunce, což zvětšuje poloměry planet oproti původní objevitelské studii o 3 %.

Související

Jak zní TRAPPIST-1? Poslechněte si!

Zdroj: On the Age of the TRAPPIST-1 System

Reklama