Credit: ESO/M. Kornmesser/N. Risinger
Planeta u hvězdy TRAPPIST-1 v představách malíře. Credit: ESO/M. Kornmesser/N. Risinger

Mediální zájem o TRAPPIST-1 opadl, ale ten vědecký spíše naopak. Od poloviny prosince do začátku března pozoroval TRAPPIST-1 dalekohled Kepler. Už pár hodin poté, co na Zemi dorazila data, uveřejnili vědci první novinky, ze kterých tou nejdůležitější byla oběžná doba poslední planety – 18,8 dní.

Nyní vyšla nová studie, která upřesňuje některé parametry všech sedmi planet — například výstřednost ale především hmotnost. Údaje o hmotnosti pochází z odchylek v časech tranzitů, které mají příčinu ve vzájemném gravitačním ovlivňování všech planet. V původní práci byla nejistota hmotností 30 až téměř 100 %. Nyní jsou údaje přesnější.

S novými informace o hmotnostech se podařilo také přesněji stanovit hustoty planet. Je absolutně unikátní záležitostí, abychom měli takto přesné údaje o hustotách planet o velikosti Země a to navíc tolika planet u jedné hvězdy.

TRAPPIST-1: fyzikální parametry

PlanetaPoloměrHmotnost (původně)Hmotnost (nově)Excentricita Hustota
b1.10.850,79 ± 0,270,019 ± 0,0083.4 ± 1.2
c1.061.381,63 ± 0,63 0.014 ± 0.0057.63 ± 3.04
d0.770.410,33 ± 0,150.003+0.004 / −0.0033.95 ± 1.86
e0.920.620,24 +0,56 / -0,240.007 ± 0.0031.71+4.0 / −1.71
f1.040.680,36 ± 0,120.011 ± 0.0031.74 ± 0.61
g1.131.340,566 ± 0,0380.003 ± 0.0022.18 ± 0.28
h0.76-0,086 ± 0,0840.086 ± 0.032
1.27 ± 1.27
Hmotnost a poloměr jsou v násobcích Země, hustota v g/cm3

 

Ve vědě platí, že každý objev otevírá dveře k novým otázkám. Teoretici už mohou začít přemýšlet o vzniku a vývoji systému TRAPPIST-1. Hustoty čtyř vnějších planet dávají tušit, že tyto světy nebudou tvořeny pouze křemičitany, ale klíčovou komponentou bude voda. Pro srovnání uveďme hustoty Marsu, Venuše a Země (v g/cm3):

  • Mars: 3,9
  • Země: 5,5
  • Venuše: 5,2

Poslední planeta h má ze všech planet nejmenší hmotnost, která je velmi podobná Marsu (0,107 Země).

Zdroj: Updated Masses for the TRAPPIST-1 Planets

Související článek

TRAPPIST-1: planety si mění materiál a možná i život

Reklama