Credits: NASA Ames/SETI Institute/JPL-Caltech
Obyvatelná exoplaneta v představách malíře. Credits: NASA Ames/SETI Institute/JPL-Caltech

Severní spektrograf HARPS-N, který se nachází na Kanárských ostrovech, pracuje od léta 2012. Hledání exoplanet měřením radiálních rychlostí vyžaduje trpělivost. Nedávné objevy se třeba rodily 10 let. První výsledky HARPS-N tak teprve přicházejí a jedním z nich je i GJ 625b.

HARPS-N pozoroval hvězdu GJ 625 po dobu 3,5 let a získal 151 měření. Okolo hvězdy obíhá exoplaneta GJ 625b o hmotnosti nejméně 2,8 Zemí.

Super-země má oběžnou dobu 16 dní a nachází se na okraji obyvatelné oblasti. Pokud by měla podobné složení atmosféry jako Země, mohla by mít teoreticky podmínky k životu. O atmosféře ale zatím nevíme nic. Rovněž platí, že mateřskou hvězdou je červený trpaslík. Planeta bude mít vázanou rotaci, k hvězdě bude nakloněna stále stejnou stranou a rovněž bude dostávat vysoké dávky ultrafialového záření.

Podobných planet bude u červených trpaslíků více. Pokud vezmeme v úvahu všechny planety u červených trpaslíků, u kterých známe dynamickou hmotnost (odvozenou z měření radiálních rychlostí), tak 52 % planet s oběžnou dobou kratší než 100 dní má hmotnost pod 10 Zemí. Jedná se o planety zemského typu nebo super-země.

Hvězda GJ 625 se nachází ve vzdálenosti 21 světelných let.

Zdroj: ADES RV Programme with HARPS-N at TNG: V. A super-Earth on the inner edge of the habitable zone oft he nearby M-dwarf GJ 625

Reklama