3,6 m dalekohled ESO na observatoři La Silla (Chile) jehož součástí je spektrograf HARPS: Credit: ESO/S. Brunier
3,6 m dalekohled ESO na observatoři La Silla (Chile) jehož součástí je spektrograf HARPS: Credit: ESO/S. Brunier

Spektrograf HARPS, který se nachází na 3,6 m dalekohledu v Chile objevil u osmi hvězd celkem 20 planet o hmotnostech 2 až 30 Zemí.

3 dny a 3 roky

Velmi zajímavý systémem je HD 134060. Hvězda je nepatrně hmotnější než Slunce a vyzařuje o 40 % více záření.

HARPS se na této hvězdě skutečně vyřádil. Celkem bylo získáno 335 spekter v průběhu dlouhých 11 let.

Okolo hvězdy obíhají dvě planety. První má hmotnost 10 Zemí a oběžnou dobu 3,2 dní. Planeta se pohybuje po velmi protáhlé eliptické dráze (výstřednost 0,45). To by mohlo znamenat, že za posuvem spektrálních čar jsou ve skutečnosti dvě planety, které jsou v rezonanci 2:1. Jinými slovy: ještě blíže k hvězdě by se mohla nacházet planeta s poloviční oběžnou dobou (1,65 dní). Astronomové situaci modelovali, ale tento scénář nevypadá příliš reálně. Nedalo od hvězdy se tak skutečně nachází jen jedna planeta s poměrně velkou výstředností.

Okolo hvězdy ale přesto neobíhá sama. Druhá planeta je třikrát hmotnější a obíhá ve vzdálenosti 2,4 AU s dobou oběhu 1291 dní (3,5 let). Právě migrace po interakci s touto planetou by mohla stát za výstředností vnitřní planety. HD 134060b se na své protáhlé dráze dostává k hvězdě nejblíže na vzdálenost asi 3,6 milionů km. Blízká setkání vedou ke zkracování oběžné doby a postupnému zmenšování výstřednosti.

Planeta by kvůli interakcím s vnější planetou (tzv. Lidovův-Kozaiův mechanismus) měla mít nemalý sklon roviny oběžné dráhy vůči rovině rovníku mateřské hvězdy. Sklon lze měřit využitím Rossiterova-McLaughlinova efektu. Zjednodušeně řečeno je křivka radiálních rychlostí během přechodu planety před hvězdou deformována.

Vědci se podívali na všechny hvězdy, u kterých v rámci této studie objevili planety s krátkou oběžnou dobou, kosmickým dalekohledem Spitzer. Žádné tranzity ale bohužel objeveny nebyly a to ani u HD 134060.

Extrémní svět

Když už jsme zmínili velkou výstřednost vnitřní planety u hvězdy HD 134060, nemůžeme vynechat zmínku o hvězdě HD 20782. V rámci stejné studie totiž astronomové upřesnili parametry dříve objevené exoplanety HD 20782b. Jedná se o planetu o hmotnosti 1,4 Jupiteru s oběžnou dobou 597 dní. Planeta se pohybuje po extrémně protáhlé oběžné dráze s výstředností 0,95! Nejblíže se k hvězdě dostane na vzdálenost 0,068 AU a nejdál se dostává 2,3 AU daleko.

Nelze nezmínit, že mateřská hvězda je součástí binárního systému. Druhá hvězda HD 20781 se nachází asi 9000 AU daleko a obíhají okolo ní dvě planety.

Další zajímavou soustavou je HD 20781. Jedná se o oranžového trpaslíka o hmotnosti 70 % Slunce. Systém obsahuje čtyři planety s oběžnými dobami 5, 14, 29 a 85 dní. Vnitřní planeta má hmotnost minimálně 1,93 Země. Ty další pak 5, 11 a 14 Zemí.

Zdroj: The HARPS search for southern extra-solar planets. XXXVI. Eight HARPS multi-planet systems hosting 20 super-Earth and Neptune-mass companions

Reklama