Credit: ESO/M. Kornmesser/N. Risinger
Planeta u hvězdy TRAPPIST-1 v představách malíře. Credit: ESO/M. Kornmesser/N. Risinger

GJ 1132b je novou celebritou na exoplanetárním poli. Objevena byla před dvěma lety lovcem tranzitujících exoplanet zemského typu u červených trpaslíků – alias MEearth.

GJ 1132b je velikostně opravdu podobná Zemi ale jinak nemá s naši planetou mnoho společného. Obíhá okolo červeného trpaslíka s periodou 1,26 dní.

Původně se poloměr exoplanety odhadoval na 1,2 Země a hmotnost na 1,6 Země. Nedávno jsme psali o poměrně rozsáhlé pozorovací kampani, do které byl zapojen i kosmický dalekohled Spitzer. Poloměr planety byl upraven na 1,43 ± 0,16 Země.

Pozorování atmosféfy

Kdyby planeta neměla atmosféru, byla by teplota na jejím povrchu kolem 600 Kelvinů. GJ 1132b ale atmosféru mít bude a astronomové by velmi rádi věděli, jak vypadá a z čeho se skládá.

Astronomové pozorovali devět tranzitů GJ 1132b pomoci 2,2 m dalekohledu MPG v Chile a to hned v několika pásmech (vlnových délkách) viditelného a blízkého infračerveného záření.

Pozorovat tranzit exoplanety v různých vlnových délkách je pro astronomy velmi cenné, protože hloubka tranzitu se pro jednotlivé vlnové délky obvykle liší. Jinými slovy: planeta se v různých vlnových délkách jeví různě velká, což souvisí se složením její atmosféry.

Na základě pozorování bylo zjištěno, že průměrný poloměr planety je 1,44 ± 0,21 Země, což je o dost více, než původní hodnoty (1,2 a 1,13 Země).

Ve dvou pásmech astronomové určili poloměr planety na 1,35 Země, což lze podle nich chápat jako „poloměr povrchu“. Pokud jde o samotné složení povrchu, o mnoho chytřejší nejsme. V úvahu přichází široká řada scénářů od složení podobného Zemi (70 % křemičitany, 30 % železa) až po planetu slouženou z velké části z vody.

Velká hloubka tranzitu v jednom z pásem naznačuje existenci silnější atmosféry z vodní páry a / nebo metanu.

Simulace říkaly něco jiného

Laura Schaefer z CfA a její kolegové nedávno ve své studii simulovali podmínky na povrchu a v atmosféře exoplanety. Podle jejich závěrů by měla atmosféra obsahovat kyslík.

Zdroj: Detection of the atmosphere of the 1.6 Earth mass exoplanet GJ 1132b

Poznámka: článek původně vyšel 13. prosince 2016 v době vydání studie

Reklama