Proxima b v představách malíře. Credit: ESO/M. Kornmesser
Proxima b v představách malíře. Credit: ESO/M. Kornmesser

Vesmír je plný paradoxů. Proxima Centauri je jedním z nich. Přestože je to nejbližší hvězda od Slunce, musela být před sto lety objevena. Pouhým okem ji neuvidíte.

Proxima Centauri je červeným trpaslíkem, takže na obloze ji pouhým okem neuvidíte. Budete potřebovat trochu lepší hvězdářský dalekohled. Proxima byla objevena v roce 1915 a už téměř sto let se diskutuje, zda je samostatnou hvězdou nebo patří do systému Alfa Centauri.

Do centra pozornosti se Proxima Centauri dostala před pár měsíci, kdy u ní astronomové objevili exoplanetu zkráceně nazvanou jako Proxima b.

Alfa Centauri je podle většinového názoru trojhvězdou. Dvě větší hvězdy (souhrně je můžeme označit jako Alfa Centauri AB) obíhají okolo společného těžiště s periodou 80 let po velmi protáhlé dráze. Obě hvězdy jsou od sebe vzdáleny v minimu 11,5 AU (asi jako Saturn ve Sluneční soustavě) a v maximu 36,3 AU (zhruba jako Neptun).

Proxima Centauri se nachází mnohem dál od nich. Často se uvádí 15 tisíc AU. To je už tak daleko, že se v průběhu 20. století objevila řada pochybností, zda Proxima Centauri a Alfa Centauri AB tvoří trojhvězdu.

Měření nebyla dost přesvědčivá. Astronomové tak pracovali zejména se statistikou. Vzdálenost Alfa Centauri AB a Proximy Centauri, jejich vlastní pohyb vůči Slunci… byla by velká náhoda, kdyby tyto tři hvězdy nebyly součástí jednoho systému, ačkoliv se objevila i hypotéza, že může jít jen o pohybující se hvězdnou skupinu. Proxima Centauri a Alfa Centauri AB by tak sice měly podobný původ a stáří, ale nebyly gravitačně vázány.

Podle studie, založené na nových pozorováních (zejména radiálních rychlostech), je prakticky jisté, že Proxima Centauri skutečně patří do systému Alfa Centauri, takže ji můžeme i nadále označovat také jako Alfu Centauri C.

Potvrzení, že Proxima Centauri obíhá okolo Alfy Centauri AB, může mít vliv na existenci případných planet u dvou větších hvězd (Alfa Centauri AB).

Parametry oběžné dráhy Proximy Centauri (v závorce včetně nejistot) 

  • Velká poloosa: 9 100 AU (8 700 až 9 800 AU)
  • Periastrum (nejblíže k Alfě Centauri AB): 5 300 AU (4 400 až 6 500 AU)
  • Apoastrum (nejdál od Alfy Centauri AB):  12 900 AU (12 800 až 13 200 AU)
  • Oběžná doba: 591 000 let (548 000 až 656 000 let)
  • Výstřednost 0,421

 

Zdroj: Proxima’s orbit around Alpha Centauri