Vnitřní struktura Země a možná struktura exoplanety Kepler-93b. Credit: M. Weiss/CfA
Vnitřní struktura Země a možná struktura exoplanety Kepler-93b. Credit: M. Weiss/CfA

Přestože jsou pro nás exoplanety podobné Zemi jen množstvím bodů v grafu, vědci se pokouší zjistit, jakou mají vnitřní strukturu.

Li Zeng (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics) a jeho kolegové se domnívají, že planety o hmotnosti až 5 Zemí budou mít podobnou vnitřní strukturu jako naše rodná hrouda.

Zhruba třetinu hmotnosti bude tvořit jádro z železa / niklu a zbytek připadne na plášť a kůru.

Autoři studie si vzali na paškál šest exoplanet, u kterých známe poloměr a hmotnost. Konkrétně se jednalo o:

Exoplaneta (hmotnost / poloměr v násobcích Země)

  • Kepler-10b (3,3 / 1,5)
  • Kepler-36b (4,5 / 1,5)
  • Kepler-78b (1,8 / 1,2)
  • Kepler-93b (4,0 / 1,5)
  • CoRoT-7b (5,8 / 1,6)
  • HD 219134b (4,5 / 1,6)
  • GJ 1132b (1,6 / 1,2)

Na tyto exoplanety vědci aplikovali model PREM (Preliminary Reference Earth Model), který vznikl v 80. letech. Model pracuje s různými vlastnostmi (hustota, gravitace, tlak atd.) jako funkcemi poloměru Země.

Nová studie také koresponduje se spektrálními pozorováními atmosfér bílých trpaslíků, které jsou znečištěny troskami bývalého planetárního systému. Jejich složení je podobné složení Země. O tématu jsme psali z jiného úhlu včera.

Zdroj: Mass-Radius Relation for Rocky Planets based on PREM, CfA

Reklama