Asteroid nebo menší planeta u bílého trpaslíka v představách malíře. Credit: CfA/Mark A. Garlick
Asteroid nebo menší planeta u bílého trpaslíka v představách malíře. Credit: CfA/Mark A. Garlick

Vloni vyšla velmi zajímavá studie o pozorování jednoho bílého trpaslíka dalekohledem Kepler. V případě WD 1145+017 bylo objeveno několik hlubokých a velmi nezvyklých tranzitů.

V atmosférách mnoha bílých trpaslíků se podařilo objevit kovy, které by tam neměly být. Předpokládá se, že poté, co hvězda projde fází rudého obra a odhodí vnější vrstvy, dojde nejen k likvidaci vnitřních planet ale také k vyvolání jistého chaosu v planetárním systému. Znečištěné atmosféry bílých trpaslíků tak mají původ v asteroidech, kteří se přiblížili k bývalé hvězdě a byli zničeni.

WD 1145+017 je zřejmě prvním případem, kdy to pozorujeme v přímém přenosu. Kepler ho pozoroval od konce května do poloviny srpna 2014. Z jeho i následných pozorování vědci usoudili, že okolo bílého trpaslíka obíhá několik postupně se rozpadajících asteroidů.

V případě normální hvězdy bychom samozřejmě asteroidy pozorovat nemohli, ale bílý trpaslík má průměr podobný spíše Zemi, takže i tranzit malého tělesa způsobí velký pokles jasnosti – dokonce takový, že je dostupný trochu lepším amatérským vybavením.

Právě toho využil Saul Rappaport (MIT) a jeho tým v nové studii. Podívali se na WD 1145+017 znovu pomoci pětice dalekohledů na čtyřech stanovištích. Dalekohledy měly průměr 28, 35, 40 a 80 cm. Celkem bylo mezi 1. listopadem 2015 a 21. lednem 2016 v průběhu 37 nocí provedeno 53 pozorování. Souhrnně byl bílý trpaslík sledován 192 hodin.

Výsledky? Aktivita v jeho okolí z neznámým příčin oproti pozorování Keplerem vzrostla. Celkem se podařilo zaznamenat 237 tranzitních událostí. A to více méně v amatérských podmínkách, větší dalekohledy a delší pozorovací kampaň by nejspíše přinesly ještě podrobnější a rozsáhlejší sbírku.

Kepler objevil u trpaslíka šest zřetelných „periodických poklesů“ o délce 4,5 až 4,9 hodin, které dostaly označení A až F.

Nová pozorování potvrdila zřetelný pokles jasnosti pro A s periodou 4,5 hodin. Ty zbývající (B až F) pozorovány nebyly, ale pokud by byly podobné, jako v době, kdy je pozoroval Kepler, tak by nejspíše ani nebyly použitým dalekohledům dostupné.

Kromě toho bylo patrně objeveno 15 evidentně nezávislých objektů, které mají kratší oběžnou dobu okolo 4,493 hodin.

Co tedy vlastně pozorujeme? Podle nové studie okolo bílého trpaslíka obíhá asteroid o hmotnosti asi 10 % trpasličí planety Ceres. Z tohoto asteroidu se odlamují fragmenty, které pak mají kratší oběžnou dobu a postupně – nejspíše v řádu desítek dní, zanikají.

Podle autorů by bylo vhodné bílého trpaslíka pozorovat dlouhodoběji i většími dalekohledy.

Zdroj: A disintegrating minor planet transiting a white dwarf

Reklama