V úterý 26. dubna zahájil Kepler v pořadí pátou pozorovací kampaň v rámci mise K2. Pracuje se ale také na budoucím programu.

V hledáčku Keplera je momentálně oblast okolo souhvězdí Raka. Kepler pozoruje 25 tisíc hvězd, ale třeba také otevřenou hvězdokupu M67, která je domovem tisíců hvězd mladších než Slunce. V kampani 5 zůstane Kepler do poloviny června, pak nás čeká další zorné pole.

Data z mise Keplera K2 jsou postupně zveřejňována pro účely vědecké komunity. Zatím máme k dispozici data z kampaní 0,1 a 2. Data z kampaně 3 budou zveřejněná v červnu, ze 4. pak v srpnu.

Nedávno proběhl zajímavý seminář. Kepler totiž v rámci mise K2 dělá více věcí a jednou z těch nových bude pozorování gravitačních mikročoček.

Tato metoda se používá pro ledasco a to včetně hledání exoplanet. Výhodou je možnost nalezení velmi vzdálených planet, teoreticky i v jiných galaxiích, navíc lze najít i planety na vzdálených drahách.

Z hlediska Keplera je to podobné jako u tranzitu. Tam pozoruje změny jasnosti hvězd v době, kdy planeta přechází před hvězdou. Jinými slovy jsou hvězda, planeta a Kepler v jedné přímce. U gravitačních čoček je to trochu podobné. Máme jednu velmi vzdálenou hvězdu. Před ní se z našeho pohledu dostane jiná hvězda, která je mnohem blíže a se svou kolegyní nemá nic společného. Bližší hvězda zesílí jasnost vzdálené hvězdy svou gravitací v souladu s teorií relativity. Pokud okolo bližší hvězdy obíhá planeta, udělá totéž, což je pak pozorované ve světelné křivce – grafu závislosti jasnosti na čase, tedy toho, co Kepler už 6 let chrlí dnes a denně.

Astronomové si na Keplerovi chtějí vyzkoušet některé věcí, které by pak mohli použít u dalekohledu WFIRST. Ten se vydá do vesmíru po roce 2020 právě s cílem lovu gravitačních mikoroček.

Pozorování mikročoček bude na programu v kampani číslo 9 v dubnu 2016 (viz obrázek níže – uLens events).

field9-final

Zdroj: Updates From the Mission Manager, foto: NASA

Reklama