Credit: NASA
Credit: NASA

Kepler-444 (alias HIP 94931, KIC 6278762, KOI-3158 a LHS 3450) je velmi pozoruhodný systém. Jedná se o oranžového trpaslíka, který je menší a méně zářivý než Slunce. Oranžoví trpaslíci jsou pro astronomy a astrobiology vhodným kompromisem. Jsou menší než Slunce, což usnadňuje hledání exoplanet hlavními metodami. Oranžoví trpaslíci se navíc dožívají vysokého věku, mnohem většího než Slunce. Červení trpaslíci jsou na tom ještě lépe, ale mají některé nevýhody.

Kepler-444 se nachází 117 světelných let daleko. Pomoci astroseismologie bylo určeno stáří hvězdy na 11,2 ± 1 miliard let, což znamená, že hvězda tady je asi 80% věku vesmíru. Drobné změny v jasnosti hvězdy odpovídající hvězdným oscilacím a právě z nich lze stáří hvězdy určit.

Hledání exoplanet u velmi starých hvězd je velmi důležité pro pochopení vzniku a vývoje planetárních soustav. První hvězdy ve vesmíru totiž byly uplácány téměř výhradně z vodíku a hélia. Jiný materiál v mladém vesmíru nebyl. Kovy (prvky těžší než hélium) vyrobily ve svých nitrech první velmi hmotné hvězdy a do vesmíru se dostaly při explozích supernov. Kdy ale bylo ve vesmíru dost materiálu na vznik planet a to zejména těch kamenných? Kepler-444 ukazuje, že velmi brzo. Kosmický dalekohled Kepler u tého hvězdy našel hned pět planet. Ty sice obyvatelné nebudou, ale představte si, že by na planetě, která je o 5 až 6 miliard let starší než Země vznikl inteligentní život…

Kepler-444 vznikla v době, kdy byl měl vesmír jen něco přes 2 miliardy let, je planetární matkou. Tím (stáří je určeno s chybou miliardy let) zřejmě sesadila z trůnu hvězdu Kapteyn – viz článek.

Kepler-444 je zřejmě dokonce vícenásobným hvězdným systémem. Astronomové hvězdu obvykle pozorují některým z velkých dalekohledů, aby získali spektrum a odhalili případné průvodce, kteří mohou data z Keplera ovlivnit. Ve vzdálenosti 1,8 obloukových vteřin od Kepler-444 se nachází pár červených trpaslíků. Okolo hlavní složky oběhnou jednou za zhruba 430 let.

Kepler-444 je patrně členem Arcturova hvězdného proudu. Nejslavnějším členem je samozřejmě hvězda Arcturus (souhvězdí Pastýře).

Pět planet

Všech pět planet je menších než Země a obíhají velmi blízko od hvězdy i od sebe v rezonanci (poměry oběžných dob jsou celá čísla). Nejvzdálenější planeta se nachází 12x blíže než Země od Slunce.

Kepler-444

PlanetaPoloměr (Rz)Oběžná doba (dny)Velká poloosa (AU)
Kepler-444 b 0,43,60,041
Kepler-444 c0,494,50,048
Kepler-444 d0,536,20,060
Kepler-444 e 0,547,70,069
Kepler-444 f 0,749,70,081

Zdroj: An ancient extrasolar system with five sub-Earth-size planets

Reklama