Kepler-78 v představách malíře.
Kepler-78 v představách malíře.

Kepler-78 b je v jednom parametru podobná Zemi, ale žít byste tam nechtěli.

NASA a dva špičkové týmy v oblasti měření radiálních rychlostí včera uveřejnili objev exoplanety Kepler-78 b. Ten ovšem není nikterak překvapivý nebo nový. Psali jsme o něm už letos v květnu. Planeta tehdy měla označení KIC 8435766 b. Později byla zařazena do katalogu potvrzených exoplanet kosmického dalekohledu Kepler pod číslem 78 b.

Jedná se o členku jedné z nových tříd exoplanet. Světy o velikosti Země nebo o něco větší či dokonce menší ale s oběžnou dobou v řádu několika hodin. Kepler-78 b oběhne okolo své mateřské hvězdy, která je o něco menší než Slunce, za pouhých 8,5 hodin! Planeta bude mít vázanou rotaci, což znamená, že je ke svému slunci nakloněna stále stejnou stranou. Není proto divu, že se při teplotě možná až 3000 K doslova smaží ve vlastní šťávě.

Novinkou, o které jsme dříve nepsali, je určení hmotnosti tohoto světa měřením radiálních rychlostí. Musíme si uvědomit, že amplituda výchylky radiálních rychlostí hvězdy je závislá na hmotnostech hvězdy a planety. Čím je hvězda méně hmotná, tím je amplituda větší. V případě planety to samozřejmě platí opačně. Právě proto se malé exoplanety nejlépe hledají u malých červených trpaslíků. Kepler-78 tento případ není, ale jsou zde jiné výhody. Zmíněná amplituda radiálních rychlostí kromě hmotnosti obou těles závisí také na vzdálenosti planety a ta je pochopitelně v tomto případě malá (100x menší než vzdálenost Země od Slunce). Astronomům také pomohla přesná znalost oběžné doby a dalších parametrů hvězdy.

Radiální rychlost mateřské hvězdy byla změřena dokonce hned dvěma přístroji. Na americké straně to byl havajský HIRES na Keckově dalekohledu, na evropské pak HARPS-N. Druhý zmíněný se nachází na Kanárských ostrovech a jedná se o modernějšího brášku chilské legendy. Spuštěn byl teprve nedávno a to především pro ověřování kandidátů objevených Keplerem.

Srovnání planety Kepler-78 b a Země. Credit: NASA
Srovnání planety Kepler-78 b a Země. Credit: NASA

Kepler-78 b má poloměr 1,2 Země a hmotnost 1,7±0,41 Země. Podobných menších planet už bylo nalezeno více. Z objevů Keplera zmiňme alespoň Kepler-10 b, který je také pekelným světem a je o něco větší. Kepler-78 b je však jednou z prvních planet, jejíž hustota se patrně velmi blíží Zemi. Konkrétně jde o 5 300 kg/m3, takže složení tohoto pekelného světa bude podobné Zemi.

Kepler-78 b se nachází 400 světelných let od nás v souhvězdí Labutě.

 

Související: Další planety s krátkou oběžnou dobou v hledáčku  Keplera

 

Poznámka:

Měření radiálních rychlostí – nejvíce používaná metoda detekce a výzkumu exoplanet. Není pravdou, že planeta obíhá okolo hvězdy. Ve skutečnosti obíhají hvězda i planeta okolo společného těžiště. Hmotnost planety sice je výrazně nižší než hmotnost hvězdy, ale není nezanedbatelná. Díky tomu leží těžiště soustavy uvnitř hvězdy. Při oběhu planety okolo hvězdy to vypadá, jako by planeta s hvězdou cloumala. Tento jev se projeví ve spektru hvězdy. Když se od nás hvězda vzdaluje, její spektrální čáry se posouvají k rudému konci spektra, když se přibližuje, posouvají se k modrému. Díky posuvu spektrálních čar lze exoplanetu objevit, zjistit její orbitální parametry a dolní odhad hmotnosti (hmotnost exoplanety je při výpočtu závislá na znalosti sklonu oběžné dráhy a ten lze zjistit jen obtížně).

 

Zdroje: NASA, A Rocky Composition for an Earth-sized Exoplanet

 

Reklama