Povrch exoplanety v představách malíře. Credit: NASA
Povrch exoplanety v představách malíře. Credit: NASA

Planeta oběhne kolem hvězdy každých 8,5 hodiny.

Horké jupitery známe. Řada plynných obrů obíhá kolem svých hvězd s periodou jen několika málo dní a někdy ani to ne. Zejména Kepler pak našel i planety o velikosti jen několika málo Zemí, které také bičuje žár velmi blízkého slunce.

KIC 8435766 b je dalším z řady opravdových extrémů vylovených z dat kosmického dalekohledu Kepler. Planeta je více méně stejně velká jako Země, přesněji řečeno má poloměr 1,1 Země ± 0,2 Země. Kolem hvězdy typu Slunce oběhne za pouhých 8,5 hodiny! Nevíme, jak vypadá povrch tohoto světa, ale pokud můžeme odhadnout albedo (množství záření, které odráží povrch) na 0,2 až 0,6, pak by teplota dosahovala 2 300 až 3 100 K.

Data z Keplera ukazují, že podobné planety jsou ve vesmíru spíše vzácností. Jistě, planety s krátkou oběžnou dobou astronomové objevovali zejména před nástupem Keplera jako na běžícím páse, jsou zde však hned dvě ale. Tím prvním je, že objevy byly silně zatíženy observačním zkreslením, neboť planety s krátkou oběžnou dobou se objevují nejsnáze jak tranzitní fotometrií, tak měřením radiálních rychlostí. Druhé „ale“ pak přinesl sám Kepler. Planety s krátkou oběžnou dobou rozhodně nejsou typické a když už je nacházíme, většinou jde o planety s oběžnou dobou 2-3 dní, což je ovšem stále extrém, o kterém se nám před prvními objevy exoplanet ani nezdálo, vždyť Merkur obíhá kolem Slunce s periodou 88 dní.

Pokud bychom se podívali na potvrzené nebo i nepotvrzené planety s dobou oběhu kratší než jeden pozemský den, pak zde nalezneme jen pár kousků. Nejkratší oběžnou dobu má dosud nepotvrzený kandidát KOI 1843 (4,5 hodiny), dále potvrzená planeta Kepler-42 c (alias KOI-961.02, 10,9 hodin) nebo 55 Cnc e (17,8 hodin), případně KIC 12557548 b a trochu podivný systém KOI-55. Ve všech případech se jedná o objekty s poloměrem menším než 2 Země.

Mezi poněkud větší planety s dobou oběhu kratší než jeden den patří WASP-19 b (18,9 hodin). Celkově však můžeme říci, že menší planety jsou v této kategorii běžnější, což zřejmě souvisí s tím, že jsou odolnější vůči účinkům příliš malé vzdálenosti od hvězdy. Ta samozřejmě není neomezená. Pokud se planeta dostane příliš blízko své hvězdě, je roztrhána slapovými silami. Kritickou hranicí je Rocheova mez, definována poloměrem hvězdy, její hustotou a hustotou planety.

Astronomové vytvořili seznam kandidátů, objevených Keplerem, kteří mají oběžnou dobu kratší než 16 hodin. Všichni kandidáti mají velikost menší než Neptun.

KIC 8435766

Poloměr hvězdy: 0,73 Slunce

Hmotnost hvězdy: 0,84 Slunce

Povrchová teplota: 5 140 K

Zdroj: Transits and occultations of an Earth-sized planet in an 8.5-hour orbit

 

Reklama