Povrch exoplanety v představách malíře. Credit: NASA
Povrch exoplanety v představách malíře. Credit: NASA

Našli planetu, která je na hranici fyzikálních možností.

Najít planetu s krátkou oběžnou dobou není dnes nic vzácného. Rekord v tomto ohledu drží PSR 1719-14 b, která kolem svého centrálního tělesa oběhne jednou za něco málo přes 2 hodiny. Je to hodně málo, ale oním centrálním tělesem je pulsar a planety u pulsarů jsou na nejrůznější extrémy odbornice.

Další dvě příčky obsazují planety v systému Kepler-70 (dříve KOI-55). Ta bližší Kepler-70 b oběhne kolem hvězdy za 5,8 hodin a je menší než Země.

Astronomové jsou však na stopě opravdového planetárního extrému. KOI-1843.03 obíhá tak blízko, že je nutné si zcela vážně vzít na pomoc fyziku. Blízké planety to samozřejmě nemají jednoduché. Hvězdný vítr je bičuje, teplota na jejich povrchu je extrémní, roli hraje také vázána rotace, slapové síly a od toho odvozené „efekty“ atd. Problém s velkým „P“ by však nastal v okamžiku, kdyby planeta překročila Rocheovu mez. V takovém případě ji gravitace hvězdy roztrhá na cucky.

Rocheova mez se počítá na základě znalosti poloměru hvězdy a hustot hvězdy a planety. Jinými slovy: pokud má planeta požadovanou hustotu, může přežít i v oblastech, kde by to jiné planety už zabalily.

Vědci nyní našli v datech z Keplera exoplanetu s označením KOI-1843.03. Pekelný svět oběhne kolem své hvězdy jednou za 4,245 hodin. Pokud máte rádi Nový rok, na povrchu tohoto světa byste ho slavili více než 5x za den.

Poloměr planety je 0,6 Země. Díky tomu se astronomové domnívají, že průměrná hustota planety musí být větší než 7 gramů na centimetr krychlový. Planeta bude zřejmě velkou koulí železa s příměsí (maximálně 30%) křemičitanů. Pokud by byla kompletně celá ze železa, měla by hmotnost 0,44 Země.

Objev je důkazem, že u hvězd typu Slunce mohou  existovat relativně malé (0,1 až 8 hmotností Země) planety s oběžnou dobou 3,5-4,5 hodin, které jsou velmi bohaté na železo. Takové planety musí mít hustotu 6-13 gramů na centimetr krychlový, aby vydržely slapové síly blízké hvězdné matky.

 

Údaje o systému:

Hmotnost a poloměr hvězdy: 0,46 Slunce

 

Poloměr planety: 0,6 Země

Oběžná doba: 4,245 hodin

Doba tranzitu: 40 minut

 

Zdroj: The Roche limit for close-orbiting planets: Minimum density, composition constraints, and application to the 4.2-hour planet KOI 1843.03

 

Reklama