Dvě exoplanety u hvězdy spektrální třídy B. Credit: S. Charpinet
Dvě exoplanety u hvězdy spektrální třídy B. Credit: S. Charpinet

Systém u hvězdy KOI-55 má možná dosti pohnutý osud.

O nálezu dvou planet u hvězdy KOI-55 jsme vám už psali. Poloměr planet se odhaduje na 0,76 a 0,87 Země. Jejich hmotnosti pak na 0,66 a 4,4 Země. Údaje je ovšem nutné brát s rezervou. Okolo umírající hvězdy obíhají planety ve vzdálenosti jen 0,006 a 0,0076 AU s periodami 5,76 a 8,23 hodin

KIC 05807616 (KOI-55) je podtrpaslíkem spektrální třídy B, takže si prošla fází rudého obra podobně, jako to v budoucnu čeká naše Slunce.

Mateřská hvězda spadá do skupiny EHB (prodloužena horizontální větev v HR diagramu). Povrchová teplota těchto hvězd se obvykle pohybuje okolo 25 000 K.

Při závěrečném stádiu ve vývoji hvězd slunečního typu dojde k fázi rudého obra. Hvězda odhazuje svou plynou obálku, ztrácí hodně hmoty a zapaluje hélium ve svém jádru. Některé hvězdy však při tomto procesu ztratí i více než 4/5 své původní hmotnosti, takže na jejich místě zůstane jen velmi horké jádro, které velmi silně vyzařuje v oblasti ultrafialového záření. Poblíž těchto hvězd by vám ani nejlepší opalovací krém nepomohl. Podtrpaslíci spektrální třídy B jsou pak hvězdy typu EHB, ve kterých zrovna začalo hoření hélia.

Vraťme se ale zpět k dvěma objeveným planetám. Už v prvotní studii byl vyřčen názor, že planety budou patrně sežehnutými jádry bývalých horkých Jupiterů. Izraelští vědci však přicházejí s daleko zajímavější teorií.
Původně okolo hvězdy skutečně obíhala obří plyná planeta, která postupně přišla o veškerou atmosféru. To byl ale jen začátek jejího bolestivého konce. Mateřská hvězda její jádro roztrhala na několik menších fragmentů.

KOI-55 b a KOI-55 c nemusí být jedinými objekty o velikosti v řádu desetin poloměrů Země u této hvězdy. Za normálních okolností by takové objekty neměly šanci poblíž hvězdy přežít. Vzhledem k jejich hmotnosti a složení (patrně z větší části železo) by ovšem mohli mít velmi silné magnetické pole (až 10x silnější ve srovnání se Zemí), které je chrání před úplným koncem.

Zdroj: A tidally destructed massive planet as the progenitor of the two light planets around the sdB star KIC 05807616

 

 

Reklama