GJ 3470 b  v představách malíře. Credit: NAOJ
GJ 3470 b v představách malíře. Credit: NAOJ

Planeta má zřejmě hustou atmosféru bez mraků.

GJ 3470 b sice autoři nové studie označují jako super-Zemi ale její hmotnost 14 Zemí řadí tento svět spíše do jiného exoplanetárního rybníčku. Poloměr planety je asi 0,4 Jupitery (tedy 4 Země).

GJ 3470 b byla objevena vloni díky spektrografu HARPS. Nová posila evropské astronomie – dalekohled TRAPPIST později pozoroval tranzity planety (viz náš článek). Planeta obíhá s periodou 3,3 dní kolem červeného trpaslíka, kterého bychom našli nějakých 100 světelných let daleko v souhvězdí Raka.

Japonský tým nasadil do akce dva své dalekohledy. V prvním případě šlo o přístroj Near-Infrared Imager/Spectrograph na 188 cm velkém dalekohledu a následně o trojici kamer pro viditelnou část spektra na dalekohledu MITSuME.

Tým získal světelné křivky tranzitu planety v několika vlnových délkách. Díky tomu zjistil, že poloměr planety je v oblasti blízkého infračerveného záření o 6% menší, než je tomu v případě viditelného záření. Vysvětlení je zřejmě jednoduché. Když světlo mateřské hvězdy prochází atmosférou planety, jsou některé vlnové délky absorbovány a jiné zase rozptýleny.

Rozeznat podobné odchylky přitom není vůbec jednoduché. Musíme si uvědomit, že už samotný tranzit planety není nikterak zřetelný úkaz, notabene pokud je mateřská hvězda aktivní. V případě GJ 3470 b ovšem hraje astronomům do karet, že zatímco planeta je relativně velká, mateřská hvězda je naopak poměrně malá (asi 0,5 Slunce).

Podle autorů výsledky naznačují existenci velmi husté atmosféry. Pokud by byla složena převážně z vodíku a hélia, podílela by se na celkové hmotnosti planety zhruba z 5 až 20%.

Astronomové také vylučují existenci hustých mraků v atmosféře GJ 3470 b. Pokud by totiž atmosféra významnější mraky obsahovala, rozdíl v hloubce tranzitů by byl shodný napříč vlnovými délkami.

Zdroj: nao.ac.jp

 

Reklama