Planety všude kam se podíváš... Credit: NASA, JPL, Caltech
Planety všude kam se podíváš… Credit: NASA, JPL, Caltech

Kolik z kandidátů, které Kepler objevil, jsou falešné případy?

Kepler má na svém kontě dnes něco přes 2700 kandidátů, kteří prošli alespoň základními testy pro odhalení falešných případů. Vzhledem k tomu, že cílem Keplera je především odhadnout zastoupení, četnost apod. exoplanet v Galaxii na základě průzkumu určitého vzorku hvězd, je poměrně vhodné vědět, kolik z kandidátů jsou reálné exoplanety a kolik přeludy.

Loňská studie tradičních konzervativních skeptiků z Evropy moc optimisticky pro Keplera nevyzněla (odkaz).

Nyní je na stole nová studie od Francoise Fressina, na které se podíleli i někteří členové týmu Keplera. Autoři provedli řadu numerických simulací a dospěli k pravděpodobnosti 9,4%. V praxi je ovšem pravděpodobnost existence kandidáta závislá například na jeho velikosti:

  • Exoplanety zemského typu (0,8-1,25 Země): 12,3 ± 3,0 %
  • Super-Země (1,25 – 2 Země): 8,8 ± 1,9 %
  • Malí Neptuni (2-4 Země): 6,7 ± 1,1 %
  • Velcí Neptuni (4-6 Země): 15,9 ± 3,5 %
  • Obři (nad 6 Země): 17,7 ± 2,9 %

Simulace byly provedeny na základě znalosti dat za prvních šest kvartálů pozorování, dnes máme k dispozici data za fakticky dvakrát delší období. Na základě znalosti pravděpodobnosti existence mohli astronomové „odstřelit“ falešné kandidáty v jednotlivých skupinách.

Mimo jiné se tak podařilo odhadnout, že 16,5 ± 3,6% hvězd spektrální třídy F, G, K – tedy hvězdy podobné či nepatrně větší nebo menší než Slunce hostí alespoň jednu planetu zemského typu (0,8-1,25 poloměru Země) s oběžnou dobou do 85 dní.

Zdroj: The false positive rate of Kepler and the occurrence of planets

 

Reklama