1,93 m velký dalekohled na Observatoři Haute Provence, pomoci kterého se v roce 1995 podařilo objevit první exoplanetu u hvězdy hlavní posloupnosti. Dnes je na něm instalován spektrograf SOPHIE. Credit: Observatoire de Haute Provence
1,93 m velký dalekohled na Observatoři Haute Provence, pomoci kterého se v roce 1995 podařilo objevit první exoplanetu u hvězdy hlavní posloupnosti. Dnes je na něm instalován spektrograf SOPHIE. Credit: Observatoire de Haute Provence

Až 38% kandidátů objevených Keplerem nemusí být exoplanetami.

Evropští astronomové pozorovali spektrografem  SOPHIE, který je instalován na 1,93 m dalekohledu observatoře Haute-Provence ve Francii, 46 vybraných kandidátů objevených Keplerem. Na seznam se dostali ti, u nichž byla hloubka tranzitu (pokles jasnosti) větší než 0,4%, oběžná doba kratší než 25 dní a mateřská hvězda jasnější než 14,7 mag.

V daném vzorku se podařilo nalézt 11 zákrytových dvojhvězd, 2 hnědé trpaslíky a 20 exoplanet, z nichž mnohé již byly popsány v dřívějších studiích nebo jsou přímo potvrzenými objevy. Zbývajících 13 kandidátů nebylo možné přesně proměřit z důvodu omezeného počtu pozorování či šumu.

Přestože mediálně atraktivnějším (na první pohled) výstupem je zmínka o čtyřech potvrzených exoplanetách, cílem studie bylo odhadnout, kolik procent kandidátů z Keplera je falešných. Dřívější studie hovořila pouze o 5%, výsledky evropského týmu však naznačují daleko pesimističtější číslo – kolem 35%. U kandidátů s delší oběžnou dobou to může být dokonce až 40%. Tyto odhady platí pro obří kandidáty a jsou alfou a omegou mise Keplera. Na základě počtu objevených kandidátů se totiž budou vyvozovat závěry o počtu exoplanet a jejich jednotlivých typů v Galaxii apod.

Čtyřmi novými exoplanetami z této studie jsou: KOI-200 b, KOI-202 b, KOI-206 b, KOI-680 b. Jejich hmotnost se pohybuje od 0,44 do 2,9 Jupiteru a oběžná doba od 1,7 do 8,6 dní. Zajímavá je KOI-680 b  s hmotností 2,9 Jupiteru ale poloměrem jen 0,7 Jupiteru. Půjde dost možná o jednu z nejvíce hustých exoplanet.

Zdroj: SOPHIE velocimetry of Kepler transit candidates VI. A false positive rate of 35% for Kepler close-in giant candidates

 

 

 

Reklama