Planetární systém KOI-872. Credit: Southwest Research Institute
Planetární systém KOI-872. Credit: Southwest Research Institute

Přinášíme další informace k systému KOI-872, u kterého český astronom objevil exoplanetu.

Před pár dny jsme vám psali o objevu exoplanety týmem, který v tomto případě vedl český astronom David Nesvorný. Studie byla realizována v rámci projektu HEK, jehož hlavním cílem je hledání exoměsíců v datech z Keplera.

Tým analyzoval světelnou křivku planety KOI-872 b, která byla objevena dalekohledem Kepler.  KOI-872 b má poloměr 0,8 Jupiteru a okolo svého slunce obíhá s periodou 33,6 dní. V časech tranzitů byly odhaleny odchylky, které naznačují existenci planety s oběžnou dobou 57 dní a hmotnosti 0,37 Jupiteru.

Přestože obě planety byly objeveny díky pozorování Keplera, dochází k určitému paradoxu. Zatímco u jedné planety známe její poloměr ale neznáme hmotnost, v případě druhé planety je tomu přesně opačně. Hmotnost se totiž obvykle zjišťuje na základě spektra mateřské hvězdy (metoda měření radiálních rychlostí), zatímco poloměr z tranzitů planety (tedy přímo z dat Keplera). Exoplaneta KOI-872 c, kterou Nesvorný objevil, z našeho pohledu netranzituje, Kepler ji nevidí a její existenci tušíme jen díky odchylkám v tranzitech planety „b“. Odchylky jsou způsobeny gravitací planety, takže výsledkem pozorování je hmotnost planety.

V systému by měla být ještě třetí planeta o poloměru 1,7 Země a oběžné době 6,8 dní. Mateřská hvězda KOI-872 je nepatrně menší a méně hmotná než naše Slunce.

Zdroje:

 

Reklama