Prachový disk u hvězdy Fomalhaut na snímku z dalekohledu Herschel na vlnové délce 70 mikrometrů. Credit: ESA/Herschel/PACS/Bram Acke, KU Leuven, Belgium
Prachový disk u hvězdy Fomalhaut na snímku z dalekohledu Herschel na vlnové délce 70 mikrometrů. Credit: ESA/Herschel/PACS/Bram Acke, KU Leuven, Belgium

Hvězdu Fomalhaut nalezneme v souhvězdí Jižní ryby a je viditelná i z našeho území, byť velmi nízko nad obzorem.

Mladou hvězdu obklopuje disk prachu a plynu, kterým si dle studie z roku 2008 razí cestu planeta. Její existence však byla v uplynulých měsících zpohybněna – viz náš článek.

Před nedávnem se na hvězdu podíval kosmický dalekohled Herschel. Ten sice nové informace o existenci planety Fomalhaut b nepřinesl, ale za to nám nabídl nový pohled na protoplanetární disk v oblasti vzdáleného infračerveného záření.

Výsledky pozorování dalekohledu Herschel jsou poměrně překvapující. Samotný disk je mírně nesymetrický, jasnější a teplejší ve své „jižní části“, což ale nová informace není. Stejně tak příliš nepřekvapí teplota disku, která se pohybuje od -170 do -230°C.

Z předešlých výzkumů Hubblova dalekohledu vyplynulo, že disk je tvořen poměrně malými prachovými částicemi. Podle Herschela jsou ale tyto částice asi 10x menší, než se dosud myslelo. Oba dalekohledy tak přinášejí protichůdné závěry.

Jediným reálným vysvětlením je fakt, že jemný prach pochází z obrovského množství kolizí kometárních jader. Takový prach by měl vlastnosti, které pozoroval jak Hubblův dalekohled, tak Herschel.

Jenomže podobný prach by byl z planetárního systému postupně odstraněn, pokud by nebyl srážkami komet neustále doplňován. Toto doplňování je přitom extrémní a odpovídá ekvivalentu dvou srážek komet o průměru 10 km nebo dvou tisíc srážek kilometrových kometárních jader za pouhý den!

ALMA: planety jsou tam dvě

Na okolí hvězdy Fomalhaut se podívaly i radioteleskopy zatím nedostavěné sítě ALMA, kterou v Chile provozuje Evropská jižní observatoř. Výsledky z ALMA naznačují, že vnější i vnitřní hrany disku jsou poměrně ostré, což by ukazovalo na existenci možná dvou planet. Na první pohled se může zdát, že ALMA tím potvrzuje existenci planety Fomalhaut b, ale opak je pravdou. Data ukazují, že planety budou výrazně menší, o hmotnosti Marsu až několika Zemí. Fomalhaut b přitom měla být objevena přímým zobrazením a její hmotnost měla být řádově srovnatelná se Saturnem či Jupiterem.

Podle pozorování radioteleskopů ALMA je disk vzdálen 140 AU od hvězdy a jeho šířka je 16 AU.

Prachový disk u hvězdy Fomalhaut na snímku z ALMA. Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO). Visible light image: the NASA/ESA Hubble Space Telescope
Prachový disk u hvězdy Fomalhaut na snímku z ALMA. Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO). Visible light image: the NASA/ESA Hubble Space Telescope

 

Vzhled disku u hvězdy Fomalhaut a možná pozice dvou planet u jeho okrajů. Credit:  ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/B. Saxton
Vzhled disku u hvězdy Fomalhaut a možná pozice dvou planet u jeho okrajů. Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/B. Saxton

Zdroj: ESA, ESO

 

 

 

Reklama