Obrázek vlevo zachycuje snímek okolí hvězdy Fomalhaut b, pořízený dalekohledem Spitzer. Šipka (1) označuje místo, ve kterém by se měla nacházet planeta. Vpravo je simulace, která ukazuje, jak by měl snímek vypadat v případě, že by exoplaneta Fomalhaut b skutečně existovala. Zajímavý nález ukazuje šipka 2. Zatím není jasné, o co se jedná. Že by skutečná planeta? Credit: M. Jonson et al.
Obrázek vlevo zachycuje snímek okolí hvězdy Fomalhaut b, pořízený dalekohledem Spitzer. Šipka (1) označuje místo, ve kterém by se měla nacházet planeta. Vpravo je simulace, která ukazuje, jak by měl snímek vypadat v případě, že by exoplaneta Fomalhaut b skutečně existovala. Zajímavý nález ukazuje šipka 2. Zatím není jasné, o co se jedná. Že by skutečná planeta? Credit: M. Jonson et al.

Data z dalekohledu Spitzer vyvrací teorii o existenci slavné exoplanety.

V roce 2008 byl oznámen objev exoplanety Fomalhaut b přístrojem na palubě Hubblova dalekohledu. V té době to byla senzace, měli jsme v rukou další planetu, objevenou přímým zobrazením a navíc u jedné z nejjasnějších hvězd, která je vidět pouhým okem teoreticky i od nás (dostává se ale jen nízko nad obzor).

Podle odhadů má planeta hmotnost menší než 3 Jupitery a okolo hvězdy obíhá ve vzdálenosti plných 115 AU s periodou 877 let! Jenomže vloni byla existence planety zpohybněna. Více se dočtete v našem tehdejším článku. Fomalhaut b se na novějších snímcích z Hubblova dalekohledu promítá do jiných míst, než bychom čekali.

Hubblův dalekohled by se měl na okolí hvězdy podívat v letošním roce a na jeho výsledky je samozřejmě celá vědecká obec velmi zvědavá.

Čekání na výsledky Hubblova dalekohledu nám nyní trochu „zpříjemnil“ Markus Janson a jeho tým, který použil k pozorování přístroj na palubě infračerveného kosmického dalekohledu Spitzer a zároveň novou metodu analýzy dat, která zvyšuje kontrast a měla by tedy planetu, ukrytou v protoplanetárním disku, lépe zobrazit. Zatímco předešlé snímky byly získány v oblasti vlnových délek 600 až 800 nm, Spitzer pracoval v oblasti kolem 4500 nm.

Z dat vyplývá, že pravděpodobnost existence exoplanety Fomalhaut b je spíše nepravsěpodobná. To, co viděl Hubblův dalekohled muže být jen oblak prachu nebo rozptýlené světlo hvězdy v pozadí.
Spitzer nicméně zachytil v disku relativně jasný bodový zdroj. Je ovšem zcela předčasné se domnívat, že by mohlo jít o planetu.

Zdroj: Infrared Non-detection of Fomalhaut b — Implications for the Planet Interpretation

 

 

Reklama