Credit: NASA/ESA/G. Bacon (STScI)

Astronomové prostřednictvím družice TESS objevili další malou planetu. GJ 367 b je v mnoha ohledech extrémní.

Mateřskou hvězdu pozorovala TESS na přelomu února a března roku 2019. U hvězdy objevila planetu, která ji oběhne za 7,7 hodin. GJ 367 b je představitelkou tzv. USP alias planet s ultrakrátkou oběžnou dobou. Kromě doby oběhu v řádu hodin je pro ně typická i malá velikost.

GJ 367 b má poloměr 0,7 Země. Díky archivním datům ze spektrografu HARPS se podařilo planetu také zvážit. Její hmotnost není o moc větší než polovina Země. Vědci tak mohli spočítat hustotu planety, která bude zhruba 8100 kg/m3.

Pokud známe tyto základní fyzikální parametry, můžeme seriózně diskutovat o složení planety. V případě GJ 367 b nám pomůže i to, že ve změřeném průměru nebude hrát roli atmosféra. Je dost nepravděpodobné, že by planeta nějakou měla. Podle vědců se skládá převážně ze železa. Jádro planety ze železa bude dosahovat 86 % průměru planety, což je stejný údaj jako v případě Merkuru.

Přestože je mateřskou hvězdou červený trpaslík, planeta dostává extrémní dávky záření – konkrétně 576krát více než Země od Slunce. Předpokládaná teplota na denní straně bude přes 1500 °C.

Život na povrchu GJ 367 b tak hledat nemůžeme. Pochopení vzniku a vývoje USP je ale důležité. GJ 367 b mohla být jádrem větší planety, která migrovala směrem k hvězdě. Mohla také přijít o vrchní vrstvy v důsledku velkých impaktů.

Zdroj: GJ 367b: A dense ultra-short period sub-Earth planet transiting a nearby red dwarf star

Reklama