Planetka (ilustrační foto). Foto: NASA, JPL

Astronomové využili dva dalekohledy, aby se podívali na zoubek dvěma tělesům hlavního pásu planetek mezi Marsem a Jupiterem.

Sluneční soustavou se pohybuje řada planetek, které můžeme rozdělit do určitých skupin podle různých klíčů. Jedním z nich je spektrum.

Spektrální typ planetek se přiřazuje planetkám na základě jejich emisního spektra, barvy a někdy i albeda (míry odrazivosti).

Planetky typu D mají velmi červené spektrum a nízké albedo, takže neodráží příliš mnoho světla. Nachází se v hlavním pásu planetek mezi Marsem a Jupiterem, ale ještě více jich najdeme mezi Trojany, což jsou skupiny planetek, které obíhají po podobné dráze jako Jupiter, ale 60 stupňů před ním a 60 stupňů za ním.

Analýza meteoritů, u kterých věříme, že pochází z tohoto typu planetek, naznačuje, že se tvořily dál od sněžné čáry oxidu uhličitého. Jinými slovy v protoplanetárním disku u mladého Slunce vznikaly tam, kde už byla dostatečně nízká teplota na to, aby se tam oxid uhličitý vyskytoval ve formě pevných částeček.

Ještě rudější…  

Sunao Hasegawa a jeho tým se podívali na dvě planetky hlavního pásu. Na paškál si vzali planetku 203 Pompeja, která byla objevena v roce 1897 a má průměr asi 116 km. Druhou planetkou byla 269 Justitia. Objevena byla v roce 1887 a je menší – její průměr dosahuje 56 kilometrů.

Spektra obou planetek jsou ještě červenější, než nejčervenější z planetek typu D.

Obě planetky jsou svým složením příbuzné transneptunických objektů, které se pohybují daleko za dráhou Neptunu. Zatímco dráha Neptunu leží nějakých 30 AU od Slunce, tyto planetky obíhají asi 2,5 AU od Slunce.

Spektroskopická pozorování naznačují přítomnost komplexní organické hmoty na povrchu těchto těles. Je možné, že tyto objekty byly vytvořeny poblíž vnějšího okraje Sluneční soustavy a migrovaly do pásu planetek během raných fází formování Sluneční soustavy.

Astronomové využili k pozorování třímetrový dalekohled IRTF (Infra-red Telescope Facility) na havajské observatoři Mauna Kea a metrový dalekohled na Seoul National University Astronomical Observatory v Koreji.

Reklama