Měsíc u volně plovoucí planety. Credit: Tommaso Grassi / LMU

Ve vesmíru mohou existovat obrovské počty planet, které neobíhají okolo žádné hvězdy. Vznikly sice u hvězdy v disku z prachu a plynu, ale po interakcích s další planetou nebo hvězdou byly ze systému vyhozeny. Některé bludné nebo odborně správně volně plovoucí planety mohly vzít s sebou na pouť vesmírem také větší měsíc. Mohly by na jeho povrchu existovat podmínky k životu?

Na Zemi je zdrojem energie 149 600 000 km vzdálená obří koule plazmy, které říkáme Slunce. Ve vzdálenějších končinách našeho planetárního systému ale hrají větší roli planety. Pod ledovým povrchem některých měsíců může být kapalný oceán vody a to ne díky Slunci ale slapovým silám Jupiteru a Saturnu.

Vědci provedli simulace chemického vývoje atmosféry exoměsíce o hmotnosti Země, který obíhá okolo volně plovoucí exoplanety o hmotnosti Jupiteru. Nezajímal je podpovrchový oceán, ale tekutá voda na samotném povrchu.

Podle studie mohou být na exoměsících volně plovoucích planet podmínky k udržení vody v kapalném skupenství. Potřeba jsou vhodné parametry oběžné dráhy, dostatek energie ze slapových sil, slušná atmosféra a samozřejmě dobré počáteční podmínky.

Vědci simulovali množství vody, které by vzniklo v atmosféře, které na začátku dominuje oxid uhličitý s 10 % vodíku.

Výsledky naznačují, že množství vody přítomné na povrchu měsíce by bylo asi 10 000krát menší než celkový objem oceánů naší planety, ale 100krát větší než množství vody v zemské atmosféře. To by stačilo k tomu, aby se na něm mohl vyvinout a rozvíjet život.

Reklama