Foto: Fossart, Wikipedia, CC BY-SA 4.0

Vega patří mezi nejjasnější hvězdy na pozemské obloze. Pokud odmyslíme Slunce, je z hlediska jasnosti na pátém místě. Vegu najdeme ve vzdálenosti 25 světelných let v souhvězdí Lyry. Dobře je pozorovatelná v létě, kdy tvoří společně s hvězdami Deneb a Altair tzv. letní astronomický trojúhelník.

Nedávno vyšla studie, která představuje analýzu 1524 spekter získaných v průběhu 10 let. Autoři využili také data z dalších přístrojů a to včetně družice TESS.

Podle autorů okolo Vegy možná obíhá planeta. Měření radiálních rychlostí ukazují signál s periodou 2,43 dne. Minimální hmotnost planety je 20 Zemí.

S přesnějším odhadem nám může i nemusí pomoci samotná Vega. Už dlouho víme, že se velmi rychle otáčí okolo své osy. Na internetu naleznete údaj 12 hodin, v samotné studii se píše něco o 16 hodinách. Bez ohledu na přesnou hodnotu je to výrazně kratší doba ve srovnání se Sluncem, kterému jedna otočka trvá skoro jeden pozemský měsíc. Kvůli rychlé rotaci je Vega vyboulena jako ragbyový míč. Přes rovník bychom naměřili poloměr 2,8 Slunce, přes póly 2,3 Slunce.

Vyboulení Vegy nám moc nepomůže, ale víme, že se na ni díváme tak, že její rotační osa svírá s rovinou, která směřuje k nám, úhel asi 5 stupňů. Pokud planeta obíhá v rovině rovníků hvězdy, měla by hmotnost v kategorii jupiterů. Nemusí tomu tak ale být. Známe spoustu exoplanet, jejichž roviny oběžných drah jsou vůči rovině rovníku hvězdy značně skloněné.

Pokud planeta existuje, bude její atmosféra pořádně horká – přes 3200 Kelvinů. To je už solidní hodnota i na chladnější hvězdu, ale rozhodně to není rekord. Atmosféra exoplanety
KELT-9 b dosahuje více než 10 tisíc Kelvinů!

Na základě měření radiálních rychlostí i starších přímých pozorování hvězdy mohou vědci stanovit horní limity pro další planety. Pokud jde o planety, které obíhají v rovině rovníku hvězdy, byla studie citlivá na planety o hmotnosti Jupiteru (řádově) do vzdálenosti 1 AU. Pro planety s vychýlenou dráhou byla studie citlivá na planety o hmotnosti Saturnu pro menší vzdálenost od hvězdy a pro hmotnější planety do vzdálenosti 10 AU.

Vědci také vyloučili tranzitující planety o poloměru nad 3 Země s periodou 0,5 až 15 dní.

Reklama