Ve Sluneční soustavě je králem prstenců planeta Saturn. Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

U mnoha exoplanet známe alespoň přibližně jejich hustotu. Spočítáme ji na základě znalosti hmotnosti (obvykle z měření radiálních rychlostí) a poloměru. Druhý údaj získáváme z pozorování tranzitů. Čím je planeta větší, tím více světla své mateřské hvězdy zablokuje.

Některé planety mají extrémně nízkou nebo vysokou hustotu. Pokud chcete snížit hustotu planety, máte několik možností. Záleží na typu planety. U menších planet můžete ubrat železa, přidat vodu. U větších planet zase můžete nafouknout atmosféru. To se týká hlavně horkých jupiterů.

Je ale docela možné, že existuje ještě jedno vysvětlení – mnoho obřích planet s velmi nízkou hustotou mohou být ve skutečnosti normální planety s prstenci. Při tranzitu planety před hvězdou blokuje světlo hvězdy nejen samotná planeta ale také její prstence, což pak dělá planetu větší, než ve skutečnosti je.

V nové studii se vědci zaměřili na planetu HIP 41378 f, která je 10krát větší než Země, ale její hustota je 60krát menší – méně než 100 kg/m3. S vlivem záření blízké hvězdy na atmosféru planety příliš počítat nemůžeme. HIP 41378 f není horký jupiter, okolo hvězdy obíhá s periodou 542 dní.

HIP 41378 f je podle vědců ideálním kandidátem na planetu s prstenci. Autoři vzali modely pro různé situace planety s prstenci i bez nich a porovnali je s daty od Keplera, který tranzity planety pozoroval v rámci mise K2.

S ohledem na tvar světelné křivky (graf závislosti jasnosti na čase) je zřejmé, že pokud prstence existují, musí začínat velmi blízko od planety. Není to nic nereálného. Prstence Saturnu začínají už ve vzdálenosti 0,1 poloměrů planety.

HIP 41378 f sice není horkým jupiterem, ale její rovnovážná teplota je okolo 300 Kelvinů. Případné prstence se tak nejspíše nebudou skládat z ledových těles ale spíše z kamenů.

Pokud skutečně existují, pak se rozprostírají ve vzdálenosti 1,1 až 2,6 poloměrů planety (měřeno od středu planety).

Když do pozorovaného tranzitu zahneme existenci prstenců, poloměr planety klesne z 10 na 4 Země. Skutečná hustota planety tím dramaticky vzroste na více než 1200 kg/m3, což je srovnatelné s Uranem.

Hvězda HIP 41378 se nachází 348 světelných let od nás v souhvězdí Raka.

Reklama