TOI-187 v představách malíře. Credit: ESO/L. Calçada/spaceengine.org

Astronomové objevili nový početný tranzitující systém. Okolo oranžového trpaslíka TOI-178 obíhá šest planet.

TESS při svém pozorování odhalila tři periodické poklesy jasnosti: 6,5, 10,3 a 9,9 dní. Později se v průběhu 11 dní podívala na hvězdu evropská družice CHEOPS, která má především upřesňovat parametry již objevených planet, ale jak se ukazuje, při této činnosti najde i další planety.

CHEOPS potvrdila první a třetí planetu. Prostřední perioda patří ve skutečnosti planetě s dvojnásobnou oběžnou dobou. Kromě toho přidala CHEOPS ještě další tři planety. Jejich oběžné doby jsou 1,9, 3,2, 6,5, 9,9, 15,2 a 20,7 dní. Kromě první planety jsou oběžné doby všech ostatních planet v rezonanci (jejich oběžné doby jsou v poměru celých kladných čísel) 2:4:6:9:12.

Poloměry planet jsou od 1,1 po 2,8 Země. Vědci pozorovali mateřskou hvězdu také pozemskými lovci exoplanet – SPECULOOS a NGTS a přidali také spektrální měření díky přístroji ESPRESSO. K dispozici proto máme hmotnosti a hustoty planet, které se pohybují od 1,1 po 0,177 hustoty Země.

TOI-178 je v podstatě kompaktním planetárním systémem. Mezi první a poslední planetou je asi 15 milionů kilometrů. Přesto můžeme pozorovat pěkný skok v hustotách sousedních planet. Zatímco první dvě vnitřní planety mají hustotu podobnou Zemi, třetí planeta má hustotu jen 0,17 hustoty Země.

Zdroj: Six transiting planets and a chain of Laplace resonances in TOI-178

Reklama