Credit: NASA
Credit: NASA

Astronomové vzkřísili pojem superobyvatelná planeta a prý dokonce objevili 24 takových světů.

Už před šesti lety jsme psali o studii, která zavedla pojem superobyvatelná planeta. Myšlenka je jednoduchá. Možná existuje soubor parametrů, které definují obyvatelnost planety. Pokud si vezmeme možné planety ve vesmíru a Zemi, tak zjistíme, že některé exoplanety splňují tyto parametry lépe než naše rodná hrouda. Existují planety, které jsou pro život vhodnější než Země.

Problém je, že podobné planety neumíme najít, čímž padá tvrzení, že jsme jich našli už dokonce 24! Většina z nich jsou kandidáti od Keplera a to včetně dvou potvrzených (Kepler 1126 b a Kepler-69c).

Některé definované parametry dnešní technikou nedokážeme zjistit a bude obtížné to v nejbližších letech změnit.

Vědci tak mají v rukou pouze planety, které splňují jeden nebo několik z mnoha parametrů. Dnes dokážeme zjistit, okolo jaké hvězdy planeta obíhá, kolik záření dostává od své hvězdy, jak je velká a hmotná. U menších planet ale nedokážeme zjistit složení atmosféry, natož říci, zda se na jejím povrchu nachází oceány, kontinenty a jak to má s magnetickým polem.

Superobyvatelná planeta

Dirk Schulze-Makuch (Washingtonská státní univerzita) se svými kolegy prozkoumali dosud objevené exoplanety a pokusili se také definovat parametry obyvatelnosti.

Nejde jen o samotné planety. Například už delší dobu víme, že hvězdy podobné Slunci nemusí být nutně nejlepší hvězdné matky. Určitě jsou lepší než početní červení trpaslíci, kteří své planety bičují dávkami ultrafialového záření, ale ještě mnohem lepší jsou zřejmě oranžoví trpaslíci. Jsou poměrně klidní a dožívají se nejméně dvojnásobného věku ve srovnání s hvězdami podobnými Slunci.

Velké super-země nemusí být ideální, ale taková planeta o 1,5 násobku hmotnosti Země může být vhodnější. Udrží si ohřev z radioaktivního rozpadu déle a silnější gravitace by umožňovala zachování atmosféry planety po delší dobu.

Planeta stará mezi 5 a 8 miliardami let vypadá jako ideální. Má geotermální teplo a ochranné magnetické pole. Zajímavým faktorem je také teplota. Vyšší teploty, než v současnosti existují na Zemi, vypadají příznivější. Musí k tomu být ale vhodná vlhkost. Vyprahlá suchá poušť není pro život dobrá, ale vzpomeňte si na deštné pralesy nebo se podívejme do historie. V karbonu bylo tepleji a vlhkost byla vyšší. Vzniklo tolik biomasy, že stále těžíme ropu, plyn, uhlí, které vznikly v této době.

Ideální planeta

  • Obíhá okolo oranžového trpaslíka.
  • Má stáří 5 až 8 miliard let.
  • Má hmotnost 1,5krát větší než Země a velikost o 10 % větší.
  • Průměrná povrchová teplota je asi o 5 °C vyšší než na Zemi.
  • Má vlhkou atmosféru
  • Na povrchu je mnoho malých vodních ploch.
  • Planeta má velký měsíc (1 až 10 % hmotnosti planety), která obíhá ve střední vzdálenosti (10 až 100 planetárních poloměrů).
  • Má deskovou tektoniku.
  • Má silné magnetické pole.

Reklama