Exoplaneta v představách malíře. Credit: University of Warwick/Mark Garlick

Planety vznikají akrecí, kdy se prachová zrnka spojují do větších celků. Pokud objekt překročí určitou hranici, začne vysávat plyn ze svého okolí. Stane se z něj obr. Kritická mez je někde okolo 10 Zemí. Pokud tedy najdeme exoplanetu o hmotnosti větší, předpokládáme, že jde o plynného obra s jádrem… planetu podobnou Neptunu či rovnou Jupiteru.

Co když ale najdeme exoplanetu, která má hmotnost hodně přes 10 Zemí, ale můžeme s jistotou říct, že nemá výraznou plynnou obálku? V takovém případě můžeme mít problém pro teoretiky nebo svatý grál planetární astronomie. TOI-849 b je tím druhým.

Planetu objevila družice TESS a následně ji pozoroval projekt NGTS v Chile. Na mateřskou hvězdu se podíval také spektrograf HARPS.

TOI-849 b

V případě TOI-849 b zaujme už její oběžná doba. Okolo své hvězdy oběhne za něco málo přes 18 hodin. Podobné planety objevujeme poměrně běžně. Jde o horké jupitery nebo o tzv. USP, což jsou planety s ultrakrátkou oběžnou dobou. Velikost USP se pohybuje někde od 0,6 do 2,1 Země s průměrem okolo 1,3 Země. Může se jednat o obnažená jádra plynných obrů.

TOI-849 b ale nepatří ani do jedné z těchto skupin. Její hmotnost je asi 40 Zemí, což je více než dvojnásobek hmotnosti Neptunu! Poloměr planety je ale jen 3,4 Země, což je naopak méně, než je hmotnost Neptunu. Hustota planety tak bude asi 5,5±0,8 gramů na centimetr krychlový.

Pokud už má tohle monstrum nějakou atmosféru z vodíku a hélia, tak jen velmi slabou. Podle vědců bude tvořit maximálně 4 % z celkové hmotnosti. Ve srovnání se Zemí je to i tak strašně moc, ale na plynného obra je to málo. Planeta má zkrátka mnohem větší hmotnost, než by měla mít s ohledem na svou velikost.

Je velmi pravděpodobné, že TOI-849 b je obnaženým jádrem obří planety. O svou atmosféru mohla přijít, ale je také možné, že ji nikdy nezískala. 

Do dnešních dnů pořádně neznáme složení a strukturu jader obřích planet Sluneční soustavy. Do značné míry i kvůli poněkud zanedbanému výzkumu Neptunu a Uranu kosmickými sondami. V případě TOI-849 b se nám ale naskýtá unikátní pohled na obnažené jádro… i když je 730 světelných let od nás.

Jedná se o opravdu unikátní objev. Pokud bychom si vytvořili dva grafy: jeden závislosti hmotnosti na oběžné době a druhý závislosti poloměru na oběžné době a vynesli do něj všechny planety s krátkou oběžnou dobou, bude TOI-849 b jako kůl v plotě. Žádné další planety se v jejím okolí nenacházejí. Není divu, že se této oblasti říká poušť neptunů.

Zdroj: A remnant planetary core in the hot-Neptune desert

Reklama