Kosmická sonda New Horizons nad Plutem v představách malíře. Vpravo je vidět měsíc Charon a jasnou hvězdou nalevo od něj je Slunce. Credit: NASA/Thierry Lombry
Kosmická sonda New Horizons nad Plutem v představách malíře. Vpravo je vidět měsíc Charon a jasnou hvězdou nalevo od něj je Slunce. Credit: NASA/Thierry Lombry

Dejte si prst na nos a zavřete oko. Pak ho otevřete a zavřete druhé. A tohle dělejte rychle za sebou. Prst se bude pohybovat, přestože ho máte stále na nose. Je to samozřejmě způsobeno tím, že se na něj díváte ze dvou od sebe vzdálených míst. Úplně stejně to funguje u blízkých hvězd. Jen samozřejmě potřebujeme větší základnu…

Vědci běžně využívají oběžné dráhy Země. Podíváte se na hvězdu dnes v noci a poté za půl roku. Země bude na své dráze na opačném konci, což jsou 2 AU, nebo-li necelých 300 milionů km. Říká se tomu paralaxa a lze tak změřit vzdálenost blízkých hvězd.

V dubnu astronomové využili největší základnu v historii. Na Proximu Centauri a Wolf 359 se podívali astronomové 22. a 23. dubna ze Země a ze sondy New Horizons, která se dnes nachází 46,6 AU daleko (v době pořízení snímků to bylo o něco méně).

Pokud máte 3D brýle, můžete se jimi podívat na snímky hvězd Proxima Centuari (vlevo) a Wolf 359.  Credit: NASA

Sonda New Horizons odstartovala do vesmíru v lednu 2006. Před pěti lety prolétla okolo Pluta a v lednu 2019 okolo tělesa Arrokoth. Nyní pokračuje ven ze Sluneční soustavy a vědci hledají další případný cíl.

Reklama